DİLEKÇELER

Mahkemeden Tutuklama İstemi Dilekçesi

Sanık kişinin tutuklanmasının gerekliliği ve bu talebin mahkemeden istenmesini örnekleyen dilekçemiz aşağıdaki gibidir.


 AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA

DOSYA NO                                       :

TALEPTE BULUNAN

KATILAN                                          :

VEKİLİ                                              : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

                                                            

KONU                                               :Sanık …………….hakkında CMK Md. 98 gereği yakalama ve CMK md. 100 gereği tutuklama kararı verilmesine ilişkin talebimizin sunulması hakkındadır.

SUÇ                                                   : YAĞMA, KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA

AÇIKLAMALAR                             :

                                Yukarıda dosya numarasını belirttiğimiz, …………tarihinde açılan ve Sayın Mahkemenizde görülmekte olan işbu davada 2 celse geçmiş, diğer sanık……….., katılan müvekkil …………….ve tanıkların ifadeleri alınmış olmasına rağmen sanık …………….ifadesi hala alınabilmiş değildir.

                                  Sanıklar hakkında …………..tarihli ilk celsede zorla getirme kararı verilmiş olup, sanık ………..hakkında zorla getirilmesi için yazılan teskereye karşılık …………. Emniyet Müdürlüğü’nden, sanığın adresinin sürekli kapalı olması nedeniyle getirilemediği şeklinde cevap gelmiştir. Bu cevabın üzerine Sayın Mahkeme ………….tarihli ikinci duruşmada sanık ……….hakkında zorla getirilmesi için ………..Emniyet Müdürlüğü’ne teskere yazılmasına ilişkin yeniden karar vermiştir.

                                 Görüldüğü üzere sanık hakkında verilen zorla getirme kararına rağmen sanık Sayın Mahkemeye gelmemekte, kaçmaktadır. Kaldı ki; Sayın Mahkemenizde görülmekte olan davada CMK 100. Maddede yer alan tutuklama nedenleri de mevcuttur. Sanıklara yüklenen suçun vasfı, sanık Serhan’ ın kaçması, saklanması dikkate alındığında tutuklama kararı verilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu nedenle sanık ………….hakkında yakalama emri ile tutuklama kararı çıkarılmasına karar verilmesini talep etmekteyiz.

 

SONUÇ ve İSTEM                  :Açıklanan nedenlerle, zorla getirme kararına karşın duruşmalara gelmeyen, kaçan sanık …………… hakkında üzerine atılı suçun vasfı da dikkate alınarak CMK Md. 98/ 3 gereği yakalama ve CMK md. 100 gereği tutuklama kararı verilmesine karar verilmesini Sayın Mahkemenizden saygılarımızla arz ve talep ederiz.28.12.2018

                                                                                                           Katılan Vekili

                                                                                            …………..

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 01:46

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.