Mahkemede Kişiyi Temsil Çeşitleri Tablosu

Yargılama boyunca bir kişi kimler tarafından ne şekillerde temsil edilebilir? Kişinin yerine davada onu temsil eden kişiler nasıl bu yetkiye sahip olur? Bu konuya dair tablo aşağıda yer almaktadır.


ÖZEL HUKUK YARGILAMASINDA TEMSİL

GERÇEK KİŞİLER İÇİN TEMSİL

TÜZEL KİŞİLER İÇİN TEMSİL
Ehliyetliler
için temsil
(İradi temsil)
Ehliyetsizler
için temsil
(Kanuni temsil)
Genel bütçeli kamu
idarelerinin ve
özel bütçeli
idarelerin temsili
Vekil Üst Yönetici
Tarafından
Vekâleten Velâyeten Vesâyeten Sıfatıyla

Doğrudan

Temsil

Yetkisi

Birim
Temsil Temsil Temsil Âmirlerine
Verilen Temsil
Yetkisi
• İradi Temsil, • 18 yaşından • Yaş • Hukuk • Hukukçu
tarafların küçük küçüklüğü birimi vekil temin
iradelerine olanlar, dışındaki âmirleri, edilemeyen
dayanır. velilerince engellilik ve Hukuk hallerde,
temsil kısıtlılık Müşavirleri, kamusal
• Vekil tutmak olunur. hallerinde Muhakemat kurum ve
iradi bir vasi, yasal Müdürleri kuruluşların
tasarruftur; • Velâyeten temsil ve birim üst
zorunlu temsilde yetkisini Avukatları yöneticileri,
değildir. veli, vekil
de tutabilir.
kullanır. temsil

yetkisini

merkez ve
taşra birim
• Özel hukuk • Vesâyeten yerine âmirlerine
yargılamasında temsilde getirirler. temsil yetkisi
vekâletle vasi, vekil (2011 T. Ve verebilirler.
temsilde vekilin
vekâlete ehil
Avukat olması
zorunludur.
de tutabilir. 659 sayılı
KHK. nın 6/1-
2 md)
(659 sayılı
KHK. nın 6/3.
md.)

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 02:03

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.