Mahkemede Kişiyi Temsil Çeşitleri Tablosu

Son Güncelleme Tarihi

Yargılama boyunca bir kişi kimler tarafından ne şekillerde temsil edilebilir? Kişinin yerine davada onu temsil eden kişiler nasıl bu yetkiye sahip olur? Bu konuya dair tablo aşağıda yer almaktadır.


ÖZEL HUKUK YARGILAMASINDA TEMSİL

GERÇEK KİŞİLER İÇİN TEMSİL

TÜZEL KİŞİLER İÇİN TEMSİL
Ehliyetliler
için temsil
(İradi temsil)
Ehliyetsizler
için temsil
(Kanuni temsil)
Genel bütçeli kamu
idarelerinin ve
özel bütçeli
idarelerin temsili
   VekilÜst Yönetici
Tarafından
VekâletenVelâyetenVesâyetenSıfatıyla

Doğrudan

Temsil

Yetkisi

Birim
TemsilTemsilTemsilÂmirlerine
Verilen Temsil
Yetkisi
• İradi Temsil,• 18 yaşından• Yaş• Hukuk• Hukukçu
taraflarınküçükküçüklüğübirimivekil temin
iradelerineolanlar,dışındakiâmirleri,edilemeyen
dayanır.velilerinceengellilik veHukukhallerde,
 temsilkısıtlılıkMüşavirleri,kamusal
• Vekil tutmakolunur.hallerindeMuhakematkurum ve
iradi bir vasi, yasalMüdürlerikuruluşların
tasarruftur;• Velâyetentemsilve birimüst
zorunlutemsildeyetkisiniAvukatlarıyöneticileri,
değildir.veli, vekil
de tutabilir.
kullanır.temsil

yetkisini

merkez ve
taşra birim
• Özel hukuk • Vesâyetenyerineâmirlerine
yargılamasında temsildegetirirler.temsil yetkisi
vekâletle vasi, vekil(2011 T. Veverebilirler.
temsilde vekilin
vekâlete ehil
Avukat olması
zorunludur.
 de tutabilir.659 sayılı
KHK. nın 6/1-
2 md)
(659 sayılı
KHK. nın 6/3.
md.)

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.