Bir Sayfa Seçin

MAHKEMECE TELEFONDAN YER TESPİTİ YAPILMASI, FAİLİN YERİNİN TESPİTİ

İLETİŞİMİN TESPİTİ VE FAİLİN BULUNDUĞU YERİN TESPİTİ

Şüpheli ve sanığın telekomünikasyon araçları ile kurduğu “iletişimin tespiti” ve şüpheli ve sanığın telefonunun “bulunduğu yerin tespiti” tedbirine başvurmak, yukarıda anlatılan “dinleme, kayda alma ve sinyal bilgilerini değerlendirme” tedbirinden daha kolaydır. Bunun için “somut delillere dayalı kuvvetli şüpheye”, “başka suretle delil ele geçirme imkanının bulunmamasına” ve “katalog suçlardan birinden yürüyen soruşturma ve kovuşturmaya” ihtiyaç yoktur.

İletişimin tespiti ve failin yer tespitine ilişkin; karar ve yapılan işlemler, tedbir süresince gizli tutulur (CMK m. 135/7).

Failin Bulunduğu Yerin Tespiti

Şüpheli veya sanığın yakalanabilmesi için mobil telefonun yeri hakim veya gecikmesince sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararına istinaden tespit edilebilir. Kanun koyucu, kararı C.savcısı verdiğinde hakime onay için gönderme zorunluluğu getirmemiştir. Kovuşturma evresinde sanık hakkında yer tespitine ilişkin bu kararı hakimin vermiş olduğu dikkatten kaçmamalıdır. Karara itiraz ile ilgili kanunda açık bir düzenleme yoktur (CMK m. 135/5).

Yer tespitine ilişkin verilen kararda mobil telefon numarası ve tespit işleminin süresi belirtilir. Tespit işlemi en çok iki ay için yapılabilir. Fakat bu süre bir ay daha uzatılabilir.

İletişimin Tespiti

İletişimin tespiti; şüpheli veya sanığın telekomünikasyon araçları ile hangi kişilerle iletişime geçtiğine ilişkin saptamalardır. Bu saptama, dinleme ve kayda alma yapılmadan gerçekleştirilir.

Şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespiti, soruşturma aşamasında hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma aşamasında mahkeme kararına istinaden yapılır. Cumhuriyet savcısı kararını yirmidört saat içinde hakim onayına sunar ve hakim, kararını en geç yirmidört saat içinde verir. Sürenin dolması veya hakim tarafından aksine karar verilmesi halinde kayıtlar derhal imha edilir.

Kararda yüklenen suçun türü, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, telefon numarası veya iletişim bağlantısını tespite imkan veren kodu ve tedbirin süresi belirtilir.

Kanunda tedbirin ne kadar süreyle devam edebileceğine ilişkin açık düzenleme yoktur.

Yer tespiti için kararı şüpheli ve sanık hakkında ancak hakim verir. Kovuşturma evresinde de kararı ancak hakimin verdiğine mahkemenin vermediğine dikkat edilmelidir. Karara itiraz ile ilgili kanunda açık düzenleme yoktur. Fakat C.savcısı, hakimlik kararlarına itiraz edebilir. Şüpheli veya sanık hakkında tedbire başvurulduğunda gizli olarak yürüyen bu tedbirden haberi olamayacağı için itirazı söz konusu olamaz ( CMK m. 35/2,135/1-7, 267).

Kaynak: Murat Yayınları

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Ara 11, 2017 | Ceza Hukuku | 0 yorum

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız