Bir Sayfa Seçin

GENEL OLARAK HUKUK MAHKEMELERİ YARGILAMA USÛLLERİ

MAHKEMENİN

ADI

MAHKEMENİN

NİTELİĞİ

YARGILAMA

USÛLÜ

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Genel Mahkeme Yazılı Yargılama Usûlü
ASLİYE TİCARET
MAHKEMESİ
Genel Mahkeme Kolu Yazılı Yargılama Usûlü
SULH HUKUK MAHKEMESİ Genel Mahkeme Basit Yargılama Usûlü
AİLE MAHKEMESİ Özel Mahkeme Yazılı Yargılama Usûlü
İŞ MAHKEMESİ Özel Mahkeme Basit Yargılama Usûlü
İCRA MAHKEMESİ Özel Mahkeme Basit Yargılama Usûlü
TÜKETİCİ MAHKEMESİ Özel Mahkeme Basit Yargılama Usûlü
KADASTRO MAHKEMESİ Özel Mahkeme İlke Olarak Basit
Yargılama Usûlü
DENİZCİLİK MAHKEMESİ Özel Mahkeme Yazılı Yargılama Usûlü
FİKRÎ ve SINAÎ HAKLAR
MAHKEMESİ
Özel Mahkeme Yazılı Yargılama Usûlü

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son Güncelleme Tarihi