Anasayfa » MAKALELER » MAHKEME SÜRELERİNE UYAMAMA NEDENİ İLE ESKİ HALE GETİRME İSTEMİ

MAHKEME SÜRELERİNE UYAMAMA NEDENİ İLE ESKİ HALE GETİRME İSTEMİ

MAHKEME SÜRELERİNE UYAMAMA NEDENİ İLE ESKİ HALE GETİRME İSTEMİ

Kişini iradesi dışında bir süreyi kaçırması durumunda, süreyi kaçırmasını, meydana gelmemiş sayarak  önceki duruma dönülmesine eski hale getirme denir. Kişinin iradesi dışında kaçırmış olduğu süreler yönünden eski hale getirme isteminde bulunulması mümkündür.                                                                   ~

      Eski Hale Getirme İstenebilecek Haller 

Muhakeme hukukunda düşürücü süreler yönünden eski hale getirme kabul edilmiştir, duşurucu surelerle ilgili süre şartına uyulmaması durumunda taraflarca eski hale getirme istenebilir. Eski hale getirme başvurusunda bulunabilmek için süre şartına uyamama ilgilinin kusurundan kaynaklanmamış olmalıdır.

Örnek: Trafik kazası sonucu yoğun bakımda kalma, göçük altında kalma, kaçırılma gibi durumlar kişinin düşürücü bir süreyi kaçırmasına sebep olabilir. Bu durumda kişi kusursuzdur.

Eski hale getirme talebi için, süreye uymama mücbir bir sebepten veya beklenilmeyen, sakınılması mümkün olmayan bir nedenden kaynaklanmalıdır. Süreyi kaçıranın bu duruma düşmede kusuru olmamalıdır.

Kanun yoluna başvuru hakkı bulunmasına rağmen bu hakkı bildirilmeyen kişi, eski hale getirme isteminde ulunabilir. Kanun yoluna başvuru hakkı kendisine bildirilmemesi halinde kişi kusursuz sayılır. Kusuru olmaksızın süreyi geçirmiş olan bu kişi, eski hale getirme isteminde bulunabilir (CMK m. 34, 40/2).

Örnek: Mahkumiyet kararı veren mahkeme, tarafların bu karara karşı yedi gün içinde istinaf yoluna baş­vurmaya hakkı olduğunu göstermez ise ilgililer eski hale getirme talebinde bulunabilir.

Eski Hale Getirme Başvurusunda Usul, Başvuru Nasıl Yapılır?

Eski hâle getirme başvurusu, engelin kalkmasından itibaren yedi gün içinde, “süreye uyulduğunda usule  ilişkin işlemleri yapacak olan mahkemeye” yapılır. Dilekçe sahibi, sürenin geçmesinde kusuru olmadığına ilişkin olguları, varsa belgelerini de ekleyerek eski hale getirme başvurusunda bulunur. Dilekçe verildiği anda usule ilişkin yapılamayan işlemler de yerine getirilir (CMK m. 41).

Örnek: Trafik kazası geçirdiği için yoğun bakımda kalan bir hasta, istinaf kanun yoluna ilişkin yedi günlük süreyi kusuru dışında kaçırmıştır. Hasta yoğun bakımdan çıktıktan sonra yedi gün içinde eski hale getirme isteminde bulunabilir. Eski hale getirme, süre kaçırılmamış olduğunda istinafa ilişkin baş­vurunun normal zamanda yapılacağı mahkemeye yapılır. İstinaf başvuruları kural olarak kararı ve­ren mahkemeye yapılır (CMK m 273). Başvurucu eski hale getirme başvurusuyla birlikte istinaf başvurusunu da yapar. Başvurucu, eski hale getirme istemiyle birlikte belgelerini de sunar. Bu bel­geler; yoğun bakımda kaldığını gösteren hastane raporu, trafik raporu gibi belgeler olabilir.

  • Eski hale getirme konusunda karar verecek merci, normalde süre kaçırılmamış olsaydı işlemin esasına hükmedecek mercidir. Başka bir ifade ile süresi içinde usul işlemi yapılsaydı, kaçırılan işlemin esasına hangi mahkeme hükmedecekse, eski hâle getirme hakkında o merci karar verir

Örnek: Yukarıdaki örnekte istinafın esası hakkında karar bölge adliye mabkemesi tarafından verilir. Bu nedenle eski hale getirme başvurusunun esasına bölge adliye mahkemesi hükmeder.

  • Eski hale getirme isteminin sonunda kabul veya ret şeklinde iki türlü karar verilir. Eski hale getirme  isteminin kabulüne ilişkin karar kesindir. Eski hale getirmenin kabulü ile kişinin süreyi kusuru dışında kaçırdığı tespit edilmiş olur. Esasa hükmedecek mahkeme, hak düşürücü süre kaçırılmamış gibi işlemler yapar. Örneğin istinaf başvurusundaki esası incelemeye başlar.

Eski hale getirmenin reddi kesin değildir. Reddine ilişkin karara itiraz etmek mümkündür.   ‘

Eski hâle getirme başvurusu kararın yerine getirilmesini durdurmaz. Ancak, mahkeme yerine ge­tirmeyi tehir edebilir .(CMK m.42/3).

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

One Response so far.

  1. Cemil nadir özgün dedi ki:

    Mücbir nedenle şikayet hakkını süresinde kullanamayanın daha sonra eski hale getirme yoluyla şikayette bulunamayacağını yazmamanız büyük bir eksiklik.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İletişim
error: Silence is golden