Mahkeme Kararı İle Yaş Büyültmenin Emekliliğe Etkisi

Yaş Büyütme Emekliliği Etkiler Mi?

Açılmış olan bir davada; davacı, mahkeme ilamıyla düzeltilmesine karar verilen doğum tarihi esas alınarak yaşlılık aylığı bağlanmasına, buna aykırı olan Kurum işlemlerinin iptal edilmesine karar verilmesi gerektiğinin tespitini istemektedir. 5434 sayılı yasa yaş düzeltmesi için 18 yaş sınırını getirmiştir. Yaş düzeltmeleri 18 yaş doldurmadan yapılmışsa geçerli sayılacak, sonraki düzeltmeler sigortalılık süresi açısından dikkate alınmayacaktır.

506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası ile 1479 sayılı Bağ-Kur Yasası yaşlılık aylığının bağlanmasında; sigortalının ilk defa çalışmaya başladığı tarihteki yaşını esas almış ve buna göre ilk defa çalışmaya başlama tarihinden sonraki yaş tashihleri dikkate alınmamaktadır. Yasalarda yer alan ve ilk defa çalışmaya başlamakla oluşmuş olan statükonun sürekliliğini sağlamayı, kurumsal planlama ve aktüeryal dengelerin oluşturulmasını amaçlayan özel hükümler karşısında, ilk defa çalışmaya başlandıktan sonra verilmiş yaş düzeltme(yaş büyültme) kararları sigorta kollarında dikkate alınmamaktadır.(1)

Avukat Saim İNCEKAŞ


Kaynak:

  1. Esas : 2005/10-185, Karar : 2005/201,Tarih : 23.03.2005

bir yorum bırakın