Mahkeme Kararı (Hükmü) Nasıl Verilir?

Oca 15, 2018 | Ceza Hukuku

Mahkeme Kararı (Hükmü) Nasıl Verilir?

Duruşmanın sona erdiği açıklandıktan sonra son kararın verilmesi evresine geçilir. Son karar yargılama makamının önüne getirilen uyuşmazlığı doğrudan çözen karardır. Kanun koyucu son kararlara “hüküm” adı­nı vermiştir (CMK m.223/1).

Hüküm, ancak iddianamede unsurları gösterilen fiil ve fail hakkında verilebilir. Davasız yargılama olmaz ilkesi gereği, hâkim ancak hakkında dava açılmış fiil ve faille ilgili hüküm verebilir. Fakat mahkeme, fiilin ni­telendirilmesinde iddia ve savunmalarla bağlı değildir (CMK m. 225) Bir başka açıdan söylemek gerekirse id­dianamede gösterilen husus dışında başka bir fiil ile failin cezalandırılması mümkün değildir. Mahkeme iddia­namede gösterilen fiil ve fail ile bağlıdır. Fakat fiilin nitelendirilmesi ile bağlı değildir.

Duruşmada Suçun Hukuki Niteliğinin Değişmesi

Mahkemede sanık hakkında iddianamede gösterilen suçun hukukî niteliği değiştiği için başka bir kanun hükümden karar verilecekse sanığa savunmasını yapması için imkan tanınması gerekir. Sanık savunması­nı hazırlamak için süre talep ederse, sürenin tanınması zorunludur. Eğer sanığa savunmasını yapması için imkân sağlanmazsa, istemi halinde savunmasını yapması için yeterince süre verilmezse sanığın iddiana­mede kanunî unsurları gösterilen suçtan başkasıyla mahkûm edilmesi mümkün olmaz (CMK m.226/1). Bu imkânların sanığa sağlanmaması savunma hakkının önemli ölçüde kısıtlanması anlamına gelir. Kanunumuz bunu “mutlak hukuka aykırılık hali” olarak göstermiştir. Mahkemenin verdiği son kararın bozulmasını ge­rektirir (CMK m. 289/1-h).

Cezanın artırılmasını veya cezaya ek olarak güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını gerektirecek hâller, ilk defa duruşma sırasında ortaya çıkmışsa yukarıda belirtilen şekilde hareket edilir. Ek savunma verilmesini ge­rektiren hâllerde istem üzerine sanığa ek savunmasını hazırlaması için süre verilir. Burada yazılı olan bildirim­ler, varsa müdafiye yapılır. Müdafii sanığa tanınan haklardan onun gibi yararlanır (CMK m.226/2,3,4).

Son Karar (Hüküm) Çeşitleri

Uyuşmazlığı sonlandıran kararlara son karar denir. Kanun koyucu bunlara hüküm ismini vermektedir. Mah­kemenin uyuşmazlığın esasını çözen son kararları Ceza Muhakemesi Kanununda sayma suretiyle gösteril­miştir.

  • Beraat,
  • Ceza verilmesine yer olmadığı,
  • Mahkûmiyet
  • Güvenlik tedbiri,
  • Davanın reddi,
  • Davanın düşmesi, ceza muhakemesinde mahkemenin hükmedebileceği son kararlardandır (CMK m.223/1).

İddianamenin kabulünden sonra mahkemenin bu son kararlardan birisini vererek kovuşturmayı bitirmesi gerekir. Ceza muhakemesinde başka son karar (hüküm) yoktur.

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.