Mahkeme İhtiyati Tedbir Kararı Örneği

İhtiyati Tedbir Karan Örneği


( ). ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DEĞİŞİK İŞ KARAR

ESAS NO :2015/12.. D. Iş
KARAR NO:2015/12.. D. İş
HAKİM:Osman Y. 4339
KATİP:Selvi M. 87122

İHTİYATİ TEDBİR İSTEYEN: Mustafa ELEKÇİ (TC:……….. )Adresi

VEKİLİ: Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

KARŞI TARAF: Nazım DEVECİ, (TC:……… ), Adresi

TALEP : İhtiyati tedbir

TALEP TARİHİ: 02/07/2014
KARAR TARİHİ: 05/07/2014

Davacı vekili mahkememize verdiği 02/07/2014 tarihli dilekçeyle müvekkili  Mustafa Elekçi’nin, Sinop şehir merkezinde ana cadde üzerinde yaya kaldırımında yürürken, davalının, sevk ve idaresindeki 57.00.120 plakalı aracm arkadan çarpması sonucu ağır yaralandığını, davalıya karşı açacağı tazminat davasına esas olmak üzere hukuki koruma tedbiri istediğini, bu nedenle davalı adına kayıtlı araç üzerine ahara devir ve temliklerinin önlenmesi için teminatsız olarak ihtiyati tedbir kararı verilmesini istemiştir.

Talep dayanağı belge, rapor ve kayıtlar incelenerek istem yerinde görülmüştür;

G.D. : Belirtilen nedenlerle;

Davalı Nazım DEVECİ’nin adına kayıtlı olduğu belirlenen 57.00.120 plaka sayılı aracın, ahara devir ve temlikinin önlenmesi için trafik kaydına ihtiyati tedbir konulmasına, teminat alınmasına yer olmadığma; tedbir kararımn infazı için bir haftalık süre içinde talep olduğunda Sinop Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasına; harç alınmasına yer olmadığına; kararın ilgililere tebliğine,

……. TL vekâlet ücretiyle .  TL masrafın aleyhine tedbir istenilenden alınarak, tedbir isteyene verilmesine evrak üzerinde, tebellüğden itibaren bir hafta içinde itirazı kabul olmak üzere karar verildi. 05/07/2018

Hakim 4339

Katip 87122

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak ve kopyalamak için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için site menüsünde yer alan Soru-Cevap forumuna katılmanız ve 10 adet farklı başlık altında cevap yazmanız gerekmektedir. Giriş şifreniz 10 adet cevabınız sonrası tarafınıza iletilir.