Mahkeme İhtiyati Haciz Kararı Örneği

İhtiyati Haciz Kararı Örneği

T.C.

OSMANİYE

( ). ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2015 /13.. D. İş
KARAR NO: 2015 /13.. D. İş
HAKİM: O. M. 48271
KATİP: Z. B. 76868

İHTİYATI HACIZ İSTEYEN : Ayhan K. (TC:), Adres           

KARŞI TARAF: Beyhan M., Adresi

İhtiyati Haciz isteyen, tarihli dilekçesinde karşı taraftan 50.000 lira alacağı bulunduğunu, alacağının dayanağı olan bononun vadesi sonrasında çekilen ihtarın da sonuçsuz kaldığını ve borcun ödenmediğini; borçlunun yegane malvarlığı olan 01 NA 399 özel plaka sayılı otomobilini de muvazaalı olarak devir hazırlığı içinde bulunduğunu öğrendiğini, bu nedenle ihtiyati haciz kararı verilmesini talep etmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İhtiyati Haciz isteyen Ayhan K. ‘nin talebi yerinde görülmekle işin niteliği ve ivediliği de dikkate alınarak aşağıdaki gibi karar verilmesinin yerinde olacağı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

KARAR :

İİK. nun 257 vd. maddeleri uyarınca borçlunun adına kayıtlı olması halinde 01.NA.399 plaka sayılı aracının üzerine %15 teminat karşılığında ihtiyati haciz konulmasına     tarihinde dosya üzerinden karar verildi.

Katip 76868                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Hakim 48271

……. liralık teminat, alacaklı Ayhan K. tarafmdan,…………. tarih ve        Sayılı dekont ile yatırılmıştır.

Yazı İşleri Müdürü

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 01:59

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.