Bir Sayfa Seçin

Mahkeme İhtiyati Haciz Kararı Örneği

İhtiyati Haciz Kararı Örneği

T.C.

OSMANİYE

( ). ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2015 /13.. D. İş
KARAR NO: 2015 /13.. D. İş
HAKİM: O. M. 48271
KATİP: Z. B. 76868

İHTİYATI HACIZ İSTEYEN : Ayhan K. (TC:), Adres              

KARŞI TARAF: Beyhan M., Adresi

İhtiyati Haciz isteyen, tarihli dilekçesinde karşı taraftan 50.000 lira alacağı bulunduğunu, alacağının dayanağı olan bononun vadesi sonrasında çekilen ihtarın da sonuçsuz kaldığını ve borcun ödenmediğini; borçlunun yegane malvarlığı olan 01 NA 399 özel plaka sayılı otomobilini de muvazaalı olarak devir hazırlığı içinde bulunduğunu öğrendiğini, bu nedenle ihtiyati haciz kararı verilmesini talep etmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İhtiyati Haciz isteyen Ayhan K. ‘nin talebi yerinde görülmekle işin niteliği ve ivediliği de dikkate alınarak aşağıdaki gibi karar verilmesinin yerinde olacağı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

KARAR :

İİK. nun 257 vd. maddeleri uyarınca borçlunun adına kayıtlı olması halinde 01.NA.399 plaka sayılı aracının üzerine %15 teminat karşılığında ihtiyati haciz konulmasına     tarihinde dosya üzerinden karar verildi.

Katip 76868                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Hakim 48271

……. liralık teminat, alacaklı Ayhan K. tarafmdan,…………. tarih ve        Sayılı dekont ile yatırılmıştır.

Yazı İşleri Müdürü

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız