Mahkeme İhtiyati Haciz Kararı Örneği

İhtiyati Haciz Kararı Örneği

T.C.

OSMANİYE

( ). ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2015 /13.. D. İş
KARAR NO: 2015 /13.. D. İş
HAKİM: O. M. 48271
KATİP: Z. B. 76868

İHTİYATI HACIZ İSTEYEN : Ayhan K. (TC:), Adres              

KARŞI TARAF: Beyhan M., Adresi

İhtiyati Haciz isteyen, tarihli dilekçesinde karşı taraftan 50.000 lira alacağı bulunduğunu, alacağının dayanağı olan bononun vadesi sonrasında çekilen ihtarın da sonuçsuz kaldığını ve borcun ödenmediğini; borçlunun yegane malvarlığı olan 01 NA 399 özel plaka sayılı otomobilini de muvazaalı olarak devir hazırlığı içinde bulunduğunu öğrendiğini, bu nedenle ihtiyati haciz kararı verilmesini talep etmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İhtiyati Haciz isteyen Ayhan K. ‘nin talebi yerinde görülmekle işin niteliği ve ivediliği de dikkate alınarak aşağıdaki gibi karar verilmesinin yerinde olacağı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

KARAR :

İİK. nun 257 vd. maddeleri uyarınca borçlunun adına kayıtlı olması halinde 01.NA.399 plaka sayılı aracının üzerine %15 teminat karşılığında ihtiyati haciz konulmasına     tarihinde dosya üzerinden karar verildi.

Katip 76868                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Hakim 48271

……. liralık teminat, alacaklı Ayhan K. tarafmdan,…………. tarih ve        Sayılı dekont ile yatırılmıştır.

Yazı İşleri Müdürü

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.