Maddî tazminatın miktarı bozma kararının amacına uygun olarak belirlenmelidir- Yargıtay Kararı

Maddî tazminatın miktarı bozma kararının amacına uygun olarak belirlenmelidir

“Mahkemece verilen ilk hüküm, tarafların temyizi üzerine, Dairemizce “davacı kadın yararına hükmolunan maddi tazminatın az olduğu” gerekçesiyle bozulmuştur.

Mahkemece bozmaya uyularak tazminatlar yönünden yeniden verilen hüküm, bozma ile güdülen amaca uygun olmayıp fazladır. Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları boşanmaya yol açan olaylardaki kusur durumları gözetilerek davalı kadın yararına uygun miktarda maddi tazminata hükmedilmesi gerekir. Bu yönler gözetilmeden yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.” (Y2HD, 27.02.2018, E. 2016/22014, K. 2018/2618)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 18 Nisan 2020 22:10

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.