Maddi tazminatın ayın olarak istenmesi mümkündür- Yargıtay Kararı

Maddi tazminatın ayın olarak istenmesi mümkündür

Davacı kadın, 6806 ada 4 parselde, davalı koca adına kayıtlı taşınmaza katkısı nedeniyle değil, evlilik birliğine katkısı nedeniyle taşınmazın 1/2 hissesinin adına tescilini veya bu hisse yerine 150.000 TL.tazminatın yasal faizi ile tahsilini istemiştir.

Olayları açıklamak taraflara, hukuki nitelendirme hakime aittir (HUMK.md.76). İstek Türk Medeni Kanununun 174/1.maddesine dayanmaktadır. Maddi tazminatın (TMK.md. 174/1) ayın olarak istenmesi mümkündür. Mahkemece taşınmazın 1/2 hissesinin, değerinin bilirkişi vasıtasıyla tespit edilmesi, istek para olarak da talep edildiğinden talebin aşılıp, aşılmadığının belirlenmesi (HUMK.md.74), yanında, isteğin (ayın ya da para) boşanma yüzünden zedelenen menfaati telafi etmeye uygun olup
olmadığının da değerlendirilmesi, sonucu uyarınca hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde davacının katkı payının sübuta ermediği gerekçesi ile ret hükmü kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

Karşı oy: Davacı, evlilik birliğine katkısı nedeniyle, evin 1/2’sini, bunun kabul edilmemesi halinde bedelinin tazminini istemiştir. Bu istek, boşanma yüzünden mevcut veya beklenen menfaatin kaybına (TMK. md. 174/1) dayanmamaktadır. Bu sebeple değerli çoğunluğun isteği 174/1 kapsamına göre değerlendirmesine katılmıyorum. (Y2HD, 20.06.2011, E. 2010/9475, K.2011/10885.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 19 Nisan 2020 08:46

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.