Maddî tazminat boşanma hükmünün kesinleşmesi tarihinde hüküm ifade edeceğinden faize boşanma davasının kesinleşmesi tarihinden itibaren hükmolunur- Yargıtay Kararı

Maddî tazminat boşanma hükmünün kesinleşmesi tarihinde hüküm ifade edeceğinden faize boşanma davasının kesinleşmesi tarihinden itibaren hükmolunur

” Boşanma kararıyla birlikte hüküm altına alman maddi ve manevi tazminat, boşanma kararının kesinleşmesiyle muaccel hale gelir. Boşanma kararı kesinleşmeden tazminatlar istenebilirlik kazanmaz.

Bir alacak muacceliyet kazanmadan da faize hükmedilemez. O halde, boşanma kararıyla birlikte hüküm altına alınan tazminatlara, talep edilmiş olması koşuluyla boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren yasal faize hükmedilir. Bu husus nazara alınmadan hüküm altına alman maddi ve manevi tazminata dava tarihinden geçerli olacak şekilde faiz yürütülmesine karar verilmesi doğru bulunmamıştır.” (Y2HD, 15.01.2018, E. 2016/9421, K. 2018/466)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 18 Nisan 2020 22:31

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.