Bir Sayfa Seçin

Maaş Haczine İştirak

Maaş Haczine İştirak Nedir? 2018

Maaş Haczine İştirak

Bir alacaklının belirli bir mal üzerine koydurmuş olduğu hacze, belirli şartlarla başka bir alacaklının da ka­tılmasına, hacze iştirak denilir.

Hacze iştirak, iki çeşittir. Bunlar, adi (takipli) iştirak ve imtiyazlı (takipsiz) iştirak.

Hacze adi iştirak , başka bir alacaklının da önceden konulmuş hacze katılabilmesi için, bir takip yapmış olması ve kendisine de haciz isteme yetkisinin gelmiş olması gerekir. Oysa imtiyazlı iştirak de takip yapılma­sına gerek olmaksızın, Kanunda tahdidi olarak sayılan kişiler, alacağı belirli ilişkilerden doğmak şartıyla, imti­yazlı iştirak hakkına sahip olmaktadır.

Hacze imtiyazlı iştirakte, eşin alacağı evlilik birliğinden doğmalıdır. Çocukların alacağı velayetten doğmalıdır. Ve bunlar her zaman değil, ancak evliliğin ve velayetin devamı sırasında ya da bunların sona erme tarihin­den itibaren 1 yıl içinde borçlunun mallarına haciz konulması halinde imtiyazlı iştirak hakkına sahiptir.

Nafaka alacaklısı bir süre ile sınırlı olmaksızın iştirak hakkına sahiptir. Ancak nafaka alacaklısının iştirak edebilmesi de kötü niyetli olmamasına bağlıdır.

İcra dairesi, hacze imtiyazlı iştirak talebini alacaklı ve borçluya tebliğ eder. Eğer bunlar imtiyazlı iştirak hak­kına kendilerine verilen 7 günlük süre içinde itiraz ederlerse, icra dairesi iştirak talebinde buluna kişiye 7 gün içinde mahkemede dava açmak için süre verir. Bu süre içinde dava açılmazsa, iştirak hakkı düşer.

Hacze iştirak talebi, icra dairesine yapılır.

Ancak maaş ve ücret hacizlerinde hacze iştirak olanağı kabul edilmemiştir.

Ayrıca, hacze başka bir alacaklı da katıldığı için haczedilen malın bedeli bütün alacakları karşılamaya yet­mezse, icra dairesi, talep üzerine varsa borçlunun başka mallarını haczeder.

Hacze iştirak dolayısıyla işlerlik kazanan bu hacze, ilave haciz denilir.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Mar 28, 2018 | İcra Hukuku | 0 yorum

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız