Maaş haczine cevap vermeyen işvereni şikayet

Eyl 26, 2020 | Ceza Hukuku, İcra Hukuku

İcra takibi esnasında borçlunun çalıştığı iş yeri tespit edilmiş olabilir. Bu durumda alacaklı vekili borçlunun işverenine maaş haczi uygulaması için icra müdürü aracılığıyla müzekkere gönderecektir. İş sahibinin bu müzekkereye cevap vermemesi durumunda cezai sorumluluğu doğacaktır. Böyle bir durumda alacaklı vekili işvereni savcılığa şikayet edecektir. Avukat Saim İNCEKAŞ maaş haczine cevap vermeyen işverenin ne şekilde şikayet edilmesi gerektiğini aşağıda ele almıştır.   

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYETTE BULUNAN:

VEKİLİ:

ŞİKAYET EDİLEN :

SUÇ : İcra ve İflas Kanunu’nun 357.maddesine muhalefet ve emre aykırı davranış

AÇIKLAMALAR:

1.) Borçlu …. hakkında, … tarihinde …. İcra Müdürlüğü’nün … Sayılı dosyası ile yasal takip başlatılmış ve ödeme emrine itiraz edilmemesi üzerine borç kesinleşmiştir.

İcra dosyasında yapılan SGK sorgusunda borçlunun halen …İ’nde sigortalı olarak çalıştığı tespit edilmiştir.

2.) Bunun üzerine ilgili iş yerine maaş haczi müzekkeresi yazılmış, bu müzekkere … tarihinde muhatabın daimi çalışanına tebliğ edilmiştir.

Bu müzekkereye işveren tarafından cevap verilmemesi üzerine … tarihinde müzekkere tekit edilmiştir. Bu müzekkere de …. tarihinde muhataba bizzat tebliğ edilmiştir. İşveren bu müzekkereye de herhangi bir cevap vermemiş ve işçinin maaşından yapması gereken yasal kesintileri de yapmamıştır.

3.) Şikâyet edilen işveren ilk maaş haczi müzekkeresinin tebliğ tarihi olan … tarihinden şikayet tarihine kadar geçen sürede icra dosyasına şirket yetkilileri tarafından hiçbir ödeme yapılmadığı gibi, müzekkereye de işveren yetkilileri tarafından olumlu veya olumsuz hiçbir cevap verilmemiştir. İşveren yetkilileri İİK madde 357 uyarınca emre aykırı hareket etmiştir.

İİK Madde 357 – ‘İcra dairesince kanuna göre yapılan tebliğ ve emirleri derhal yapmağa ve neticesini geciktirmeksizin icra dairesine bildirmeğe alakadarlar mecburdur. Makbul sebep haricinde tebliğ ve emirleri yapmıyanlar hakkında ait olduğu dairece tahkikatı evveliyeye hacet kalmaksızın Cumhuriyet Savcılığınca doğrudan doğruya takibat yapılır’

4.) Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle; İİK madde 357 uyarınca kendisine tebliğ edilen maaş müzekkeresinin gereklerini yerine getirmeyen işveren hakkında takibat yapılması için bu başvurunun yapılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                : İcra ve İflas Kanunu Madde 352 ve sair yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER                 : … İcra Müdürlüğü’nün … Sayılı dosyası, … tarihli tebliğ mazbataları, SGK kayıtları ve sair her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM                    : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, sanığın eylemine uyan suç dolayısıyla soruşturma başlatılmasına ve ilgili yasa uyarınca doğrudan takibat yapılmasına karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim.

                                                                     ŞİKÂYETÇİ VEKİLİ

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.