MAAŞ HACZİNE CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Bünyesinde işçi çalıştıran firmaların sık sık rastladığı bir durumdur maaş haczi yazısı. Firmalar söz konusu maaş haczine karşı cevap vermek ile yükümlüdürler. Makalemizde maaş haczine cevap dilekçesi örneği mevcuttur.

Maaş Haczine Cevap Dilekçesi Örneği -1-

T.C.

MERSİN

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

 DOSYA NO         : 2018/4685  ESAS

 

KONU                  : 19/07/2018  Tarihli maaş haciz yazısına cevabımızdır.

CEVAP VEREN :

VEKİLİ               : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

ALACAKLI         : 

VEKİLİ               :

BORÇLU             : 

BORÇ                              : 

            Yukarıda numarası belirtilen dosya ile aleyhine icra takibi yapılan dosyanız borçlusunun maaş haczi için müvekkil şirkete 19/07/2018 tarihli maaş haciz müzekkeresi gönderilmiştir.

 

            Dosyanız borçlusu x, 03/07/2018 tarihinde işten ayrılmış olup, SGK işten çıkış bildirgesi işbu müzekkeremiz ekinde sunulmaktadır. Tüm yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla, borçlunun müvekkil şirketten hiçbir hak ve alacağı da bulunmamaktadır. Bu doğrultuda gerekli işlemlerin yapılmasını saygıyla vekaleten talep ederiz. 02/08/2018

 

 

Ek:

-SGK İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ

-ONAYLANMIŞ VEKALETNAME

Maaş Haczi Müzekkeresine Cevap Dilekçesi Örneği -2-

T.C.

ADANA ( ) İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

Dosya No: 

 

Beyanda Bulunan 3. Şahıs: 

Beyanda Bulunan Vekili   : 

Borçlu                               : 

Konu                                 : 

Borç Miktarı                    : 

 

Açıklamalar:

Müdürlüğünüzün yukarıda numarası yazılı dosyasından borçlu ………………………. hakkında gönderilen maaş haczi müzekkeresi müvekkil şirkete tebliğ olunmuştur. Dosyanız borçlusu müvekkilim şirket nezdinde çalışmaktadır. Borçlu …………………………. ‘nun maaşının ¼’i ne tekabül eden kısmının dosyanız haczi 4. sırada olmak üzere ( İlk sıra ………….İcra Dairesi Müdürlüğünün ……………. e.sayılı dosyası , 2. sıra …………………İcra Müdürlüğünün ……………..e.sayılı dosyası, 3.sıra ise ………………….İcra Müdürlüğünün ………….. e. sayılı dosyasıdır.) kesinti yapılarak Müdürlüğünüz hesabına gönderileceği hususu bilgilerinize 3. Şahıs Vekili

 

Ek:

1-Vekaletname

Maaş Haczine Cevap Dilekçesi Örneği -3-

ADANA 14. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

        GÖNDERİLMEK ÜZERE

   CEYHAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

DOSYA NO                   :2019/…E.

Cevap Veren 3. şahıs  :

Vekilleri                       :

Borçlu                          :

Konusu  Miktarı         : Maaş Haczi Müzekkeresine cevabımızdır. (X tl)

AÇIKLAMALAR           :

1) Müdürlüğünüzün yukarıda numarası yazılı dosyasından borçlu X hakkında gönderilen maaş haczi müzekkeresi şirketimize tebliğ olmuştur.

2) Öncelikli olarak Adana X İcra dairesinin X E. Sayılı  Alacaklının X, borç miktarının X TL olduğu  dosyasından maaş haczi gönderilmiştir.

3) 2. Sırada ise X Bankası A.Ş. ‘NİN X İcra Müdürlü X E. Sayılı borç miktarının X tl olan  dosyası bulunmaktadır.

4) 3. Sırada ise X Bankası X’nin X İcra Müdürlüğü X E. Sayılı borç miktarı X tl olan dosyası bulunmaktadır.

5) 4. T. X A.Ş.’nin X İcra Müdürlüğü X E. Sayılı borç miktarı X tl olan dosyası bulunmaktadır.

6) 5.  X A.Ş.’nin X İcra Müdürlüğü X E. Sayılı borç miktarı X  tl olan dosyası bulunmaktadır.

Borçlu, Şirket bünyesinde 7) Dosyanızdan önce borçlunun maaşı üzerinde haciz olması nedeniyle BU AŞAMADA HACZİNİZ TATBİK EDİLEMEMİŞTİR. İlgili dosyanın ödemeleri bittiği takdirde tarafınıza ödeme yapıla bilinecektir. Durumun gereği için cevabımızı ve itirazlarımızı bilgilerinize  sunarız. Saygılarımla. 04.09.2019

                                              Av.

Maaş Haczine Cevap Dilekçesi Örneği -4-

Bakırköy 12. İcra Müdürlüğü’ne,  

Dosya No: 2019/—–Esas

Beyanda Bulunan 3. Şahıs : Vekili :

Konu                   : Maaş veya ücret haczine ilişkin beyanlarımızın bildirilmesidir.

AÇIKLAMALAR

Müdürlüğünüzün—-  Esas sayılı dosyasında borçlu   —-almakta olduğu maaş ve ücretinin ¼ ‘ünün haczine karar verilmiş ve borç miktarı kapanıncaya kadar borçlunun maaşında kesinti yapılarak icra dosyasına yatırılması istenilmiştir.

Takip borçlusu, —– üçüncü şahıs şirkette çalışandır. Maaşı net 2.020,91 TL olup Kanuna göre kesinti yapılacak maaşının ¼’ü  505,2275 TL ’dir.  Maaşının üstünde herhangi bir haciz şirket kayıtlarında görünmemektedir. Takip eden aydan itibaren aksine bir yazı gelmediği sürece belirtilen tutar borçlunun maaşından kesilerek yazınızda belirtilen banka numarasına havale edilecektir.

Gereğinin takdir ve ifasını dilerim.  06.11.2019

aygılarımla,

Üçüncü Şahıs Vekili,

Av. —–

                           MAAŞ HACZİNE CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın