Maaş Haczi Talimatı

T.C.

İSTANBUL

….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                MAAŞ HACZİ TALİMATI

 

 

işyeri ünvanı………………………………………………………………………………………’e

(………………………adres………………………………………………………..)

 

ALACAKLI               :

                   

VEKİLİ                      : Avukat Saim İNCEKAŞ

BORÇLU(LAR)       :

                                                  

BORÇ MİKTARI      :

 

Yukarıda yazılı alacaklıya borçluların yukarıda belirtilen müesseseden almakta oldukları ücretlerinden 1/4′ ünün ve keza İŞTEN AYRILMALARI HALİNDE KENDİLERİNE YAPILACAK TOPLU ÖDEMELERDEN BORÇ TUTARININ DEF’ATEN HACZİNE KARAR VERİLMİŞTİR.

 

Karar dairesinde borçlunun/borçluların ilk çıkacak ücretlerinden 1/4′ ünün ve işten ayrılmaları halinde toplu istihkaklarından kesilecek borç tutarının dosyamıza irsali ve posta masrafının ayrıca borçlulardan tahsili ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun;

 

  1. maddesi gereğince bu yazımızın alınıp haczin tatbik edildiğine ve borçluların almakta olduğu maaş veya ücret miktarının bir hafta içinde bildirilmesi, 1/4 kesinti miktarının bildirilmesi,

 

  1. Bildirilen maaş veya ücrette bir değişiklik veya çeşitli sebeplerle tamamen veya muvaffakaten ödeme yapılmayacaksa veya borçlular işten ayrılmışlarsa yeni işyerinin veya kayıtlarınızdaki son adresinin derhal icra dairesine bildirilmesi; aksi halde beyan edilen tarihe kadar çalıştığı ve ücret ödenmediğinin kabul edileceği,

 

  1. Yukarıdaki madde hükmüne riayet etmemiş olanların, kesmedikleri veya ilk vasıta ile göndermedikleri paraların ayrıca hükme hacez kalmaksızın icra dairesince alınabileceğinin bilinmesi, keza 357. madde gereğince bu emir ve talimata riayet etmeyen veya neticesini gerektirenler hakkında Cumhuriyet Savcılığı’nca doğrudan doğruya takibat yapılabileceğinin bilinmesi tebliğ olunur.

                                    [……] 

                                   İCRA MD. YRD.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana – Boşanma ve Ceza Avukatı

bir yorum bırakın