Maaş Haczi Talebi Örneği

Nis 5, 2018 | İcra Hukuku

Aşağıda sırası ile talep olarak icra takip dosyasına sunmanız gereken maaş haczi talebi, ve sonrasında icra müdürlüğünce yazılıp postaya verilmesi gereken maaş haczi müzekkeresi yer almaktadır.


Maaş Haczi Talebi Nasıl Hazırlanır?

ADANA 9 . İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ NE

DOSYA NO:2018/…. ESAS

Borçlu John Doe ‘nin almakta olduğu maaş veya ücreti ile ikramiye yakacak yardımı, sosyal yardım gibi tüm sürekli ödemelerinin ¼ ‘ünün ve prim harcırah, kıdem ve ihbar ,genel tatil , fazla mesai ücreti, işe iade tazminatı ve benzeri arızi ödemelerin tamamının ihtiyaten haczedilmesi için Adalet Işığı Şirketine (Yolun Sonu Karanlık Mahallesi, Radikal Sokak) ne müzekkere yazılmasını talep ederim. tarih

Alacaklı Vekili
Av. Saim İNCEKAŞ
E-İMZALIDIR

Dosya incelendi.
Uygun talep gereğince işlem ifasına karar verilerek tutanak birlikte imzalandı.

Adana 9. İcra Müdürü


T.C
ADANA
9.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NO:2016/9129 ESAS

Adalet Işığı Şirketine (Yolun Sonu Karanlık Mahallesi, Radikal Sokak)

ALACAKLI :John Doe (TC No)
VEKİLİ : Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana/Seyhan

BORÇLU :John Dope (TC No)

ALACAK : 19.782,28 TL Faiz ve masraflar hariç

Yukarıda adı ve soyadı yazılı bulunan şahsın tarafınızdan almakta olduğu maaş ve ücretinin ¼’nün ihtiyaten haczine icra iflas kanunun 355. maddesine istinaden karar verilmiştir.

1- Haczin konularak ilk aylığından itibaren tevfikana başlanılması ve borç bitinceye kadar devam ettirilmesi,

2- Haczin icra edildiğinin ve borçlunun maaş veya ücret miktarının bir hafta zarfında dairemize bildirilmesi,

3- Yapılacak tevfikanların muntazaman ve gününde gönderilmesi,

4- Borçlu ikramiye ve fazla mesai ücreti, genel tatil ücreti almakta ise, borç miktarını geçmemek üzere bu miktarların tamamının haczini,

5- Borçlunun maaşında vuku bulacak değişiklik ile hizmetine son verildiği takdirde dairemize bildirilmesi, ayrıca kıdem ve ihbar , işe iade tazminatının haczine,

6- Yukarıda yazılı olduğu üzere bu hususlara riayet edilmediği takdirde borçlunun maaşından kesilmeyen veya kesilip de ilk vasıta ile gönderilmeyen paralar için İİK nun 356.ncı maddesine istinaden ayrıca mahkemeden hüküm alınmasına hacet kalmaksızın sebebiyet verenlerin maaş veya sair mallarında tahsil cihetine gidileceği tebliğ olunur.

7- Borçlunun maaşına haciz konulması ve kesintilere başlanması halinde kesintilerin müdürlüğümüzün yukarıda numarasını belirttiğimiz dosyasına yatırılmasına

8- Dosyamızdan bildirilen rakam esas alınarak kesinti yapılması, ancak belirtilen borç miktarı bitmesi halinde dosyamızdan son dosya borcunun celp edilerek maaşı üzerindeki kesintinin müdürlüğümüzden gelen yazıya göre kaldırılmasına karar verilmiştir.

NOT: Haciz konulan miktarı temerrüt faizi işlediğinin ve bu nedenle Müdürlüğümüz tarafından haczin fek edildiği kurumumuza bildirilmedikçe kesintilere devam edilmesi gerektiğinin bilinmesi, borçlunun nezdiniz hâl deki maaş ve nemaları üzerine başka daireler tarafından da haciz konulmuş ve kesinti yapılıyorsa, haczi koyan dairelerle dosya numaralarının ve kesinti miktarının bildirilmesi ve dosyamız haczinin sırasının bildirilmesi rica olunur. tarih

Adana 9. İcra Müdürü

Maaş Haczi Talebi

T.C.

ADANA

2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

2018/? E.

Alacaklı vekili geldi;

Müdürlüğünüz nezdinde bulunan, yukarıda numarası yazılı, dosyamız borçlusu …’ın (TCKN:…), Uyap üzerinden yapılan SGK sorgusunda, … SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı işyerinde (Adres: …) aktif sigortalı olduğu tespit edilmiş olup, ilgili işyerine maaş haczi müzekkeresi gönderilmesine,

Karar verilmesini talep ederim, dedi. tarih

 Alacaklı Vekili

Maaş Haczi Müzekkeresi Nasıl Yazılır?

T.C.

ADANA … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:                                           

                                             MAAŞ HACZİ

Üçüncü Şahıs:

Alacaklı:

Vekil/leri:

Borçlu/lar:

Alacak Miktarı: … (FAİZ VE MASRAF HARİÇ).

Yukarıda   kayıt   edilen   alacağın  tahsili  için borçlu/ların  almakta  olduğu  maaşı veya ücretinin kıdem tazminatı, emekli  ikramiyesi ve diğer alacaklarının yasa ile haczi kabil olmadığı belirlenen aile yardımı çocuk zammı V.S. haklarının haricinde bordo üzerinden vergilendikten sonra ele geçen net miktarının İİY.nın 83 Md. gereğince kısmen  1/4’ünün  İİY. nin 355.md. gereğince HACZİNE karar verilmiştir.

VERİLEN KARAR GEREĞİNCE:

1.Borçlunun maaş ve Ücret bordrosuna haciz şerhinin işlenerek belirtilen nispette kesintinin borç bitinceye kadar yapılarak yapılacak olan kesintilerin müdürlüğümüz dosyasına gönderilmesi,

2-Haczin İcra edilip edilmediği hususunun 7 gün içerisinde bildirilmesi, kesintilerin ücret veya maaşın alındığı günden itibaren 7 gün içinde müdürlüğümüze gönderilmesi (İİY.MD.355/1)

3-Borçlunun maaşında ,ücretinde veya memuriyetinde bir değişiklik olduğunda ,tayin,emeklilik ,ölüm,istifa halinde veya memuriyetine son verildiği taktirde bu durumunda derhal bildirilmesi (İİY.MD.355/2)

4-Yukarıda belirtilen durumlara riayet edilmediği taktirde sorumlu memurun maaşından veya sair mallarından borcun tahsili cihetine gidileceğinin bilinmesi (İİY.MD.356)

5-Ayrıca sorumlu memur hakkında İİY.nın 357.md.gereğince cezai takibat yapılacağının bilinmesi,

6-Borçlunun maaş veya ücretinden ¼ ‘ünden daha az kısmının haciz edilemeyeceğinin bilinmesi

Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda işlem yapılması ve yukarıda belirtilen yasal süreler içinde müdürlüğümüze bilgi verilmesi rica olunur .

                                                   İcra Müdür Yrd.

NOT: Cevabınızda borçlu/ların mevcut ev adresleri ile maaşları mahcuz ise sıramızın ne zaman geleceğinin bildirilmesi.

HESAP NO:(İBAN) :

Maaş Haczi ile İlgili Twitter Gönderileri

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

5 Yorumlar

 1. Mutlu Türkekul

  Merhabalar av. saim bey öncelikle bilgilendirme amaçlı vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkürler

  Soru 1 alacaklı sıfatıyla maaş haczi için elimdeki seneti aktif hâle getirmek istiyorum senet limiti 10.000 tl bu rakamın baştan sona dava süresi içerisinde ki masrafı ne kadar olur çünkü alacaklı olduğum kişinin hiçbir masraf karşılama hâl ve durumu mevcut diil bana bu alacağım karşılığı olan maaş haczi ne kadar masraf çıkarır ödeme şekli nasıl olur teşekkürler..iyi akşamlar meslek hayatınızda başarılar dilerim..

  Yanıtla
 2. HACER SEVİNÇ

  mrb,27 ocak 2004 yılında resmen bosanmıs olduğum eskı esım son ıkı yıldır,nafakayı yatırmamak adına,yada benım her ay mobıng yapmam sonucu zorunlu yatırmasından dolayı,maasına haciz koydurmak istiyorum.2006 yılında acmıs oldugum nafaka arttırım davası sonucu almıs oldugum karar evragıyla beraber icraya basvurdum,bır ay içinde dosyaya yatırılmazsa bı dılekce ile basvuru yapın denıldı,fakat nasıl bı dılekce hazırlamam gerekıyor onu ornek dılekcelerden bulamadım,bı ornek rıca edebılırmıyım,şimdiden çok teşekkur ederim

  Yanıtla
 3. Mutlu acar

  Maaşıma haciz geldi ,kıdem ve ihbar tazminatımın hepsini kesebilir mi yoksa onunda1/4 nümü şirket keser icraya yatırır.teşekkürker

  Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.