Lojmanın Başkasına Teslimine Karşı İdari Dava Dilekçesi

Lojmanın Başkasına Teslimine Karşı İdari Dava Dilekçesi


İSTANBUL…İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DOSYA NO                                         :             

CEVAP VEREN(DAVALI)             :             

VEKİLİ                                                :             

DAVACI                                               :             

VEKİLİ                                                :             

T.TARİHİ                                           :              15/8/2014( Cevap süresinin uzatılması talep edilmiştir)

T.KONUSU                                         :              Davaya karşı cevaplarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR                                :             

               Davacı, ….. sicil numaralı müvekkil teşekkül personeli olup ….olarak görev yapmaktadır.  Sözkonusu personel tarafından …. konutunun … Lojman Tahsis Komisyonunca kendisine değil de ….. sayılı karar ile ….. a tahsis edilmesi işleminin iptali amacıyla işbu dava açılmıştır. Sözkonusu dava,hukuka aykırı olup  REDDİ gerekir.Şöyle ki;

  • … … Müdürlüğünde çalışmakta iken … tarihinde Genel Müdürlük emri ile …. Şefliğine atanmıştır.
  • …. Müdürlüğü tarafından sözkonusu personel …. Müdürlüğünde geçici görevlendirilmiştir.
  • Bu görevlendirme sonucunda … isimli personelin .. plan nolu konuta yönelik tahsis talebi, Bölge Lojman Tahsis Komisyonun … nolu toplantılarında gündeme alınmış ancak sözkonusu personelin görevlendirmesinin Genel Müdürlük tarafından yapılmamış olması gerekçesiyle kabul edilmemiştir..
  • Mezkur personelin Genel Müdürlük emriyle daha sonra görevlendirmesi yapılmış olduğundan tahsisi yapılmıştır. Tahsis gerekçesinin diğer sebebi de …… lojman puanının …. olmasıdır. Davacının lojman puanı ise sadece …..dır.
  • Dava konusu işlem hukuka uygun olup davacının davası reddedilmelidir. Bu sebeple işbu dilekçe ile cevap verme zarureti doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEK                             :              Yukarıda belirtilen ve resen dikkate alınacak nedenlerle,  davanın reddine, dava masraf ve vekalet ücretinin davacıya yükletilmesine karar verilmesini talep ederim.02/10/2014 

Eki:

 

                                                                                                         Davalı …

                                                                                                                                                  Vekili

 Av……

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.