Lojmanın Başkasına Teslimine Karşı İdari Dava Dilekçesi

Lojmanın Başkasına Teslimine Karşı İdari Dava Dilekçesi


İSTANBUL…İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DOSYA NO                                         :

CEVAP VEREN(DAVALI)           :

VEKİLİ                                  : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

DAVACI                                               :

VEKİLİ                                              :

T.TARİHİ                                          : 15/8/2014( Cevap süresinin uzatılması talep edilmiştir)

T.KONUSU                                         : Davaya karşı cevaplarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR                              :

Davacı, ….. sicil numaralı müvekkil teşekkül personeli olup ….olarak görev yapmaktadır.  Sözkonusu personel tarafından …. konutunun … Lojman Tahsis Komisyonunca kendisine değil de ….. sayılı karar ile ….. a tahsis edilmesi işleminin iptali amacıyla işbu dava açılmıştır. Sözkonusu dava,hukuka aykırı olup  REDDİ gerekir.Şöyle ki;

  • … … Müdürlüğünde çalışmakta iken … tarihinde Genel Müdürlük emri ile …. Şefliğine atanmıştır.
  • …. Müdürlüğü tarafından sözkonusu personel …. Müdürlüğünde geçici görevlendirilmiştir.
  • Bu görevlendirme sonucunda … isimli personelin .. plan nolu konuta yönelik tahsis talebi, Bölge Lojman Tahsis Komisyonun … nolu toplantılarında gündeme alınmış ancak sözkonusu personelin görevlendirmesinin Genel Müdürlük tarafından yapılmamış olması gerekçesiyle kabul edilmemiştir..
  • Mezkur personelin Genel Müdürlük emriyle daha sonra görevlendirmesi yapılmış olduğundan tahsisi yapılmıştır. Tahsis gerekçesinin diğer sebebi de …… lojman puanının …. olmasıdır. Davacının lojman puanı ise sadece …..dır.
  • Dava konusu işlem hukuka uygun olup davacının davası reddedilmelidir. Bu sebeple işbu dilekçe ile cevap verme zarureti doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEK                             : Yukarıda belirtilen ve resen dikkate alınacak nedenlerle,  davanın reddine, dava masraf ve vekalet ücretinin davacıya yükletilmesine karar verilmesini talep ederim.02/10/2014

Eki:

Davalı

                                                                                                       Vekili

Av

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 02:49

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.