Lezbiyen ilişki yasal yoldan elde edilen delillerle kanıtlanmışsa cinsel şiddet sebebiyle tarafların boşanmalarına karar verilmesi gerekir- Yargıtay Kararı

Mar 22, 2020 | Cinsel Şiddet

Lezbiyen ilişki yasal yoldan elde edilen delillerle kanıtlanmışsa cinsel şiddet sebebiyle tarafların boşanmalarına karar verilmesi gerekir

Davalı-davacı kadın için iddia edilen lezbiyen ilişki yasal yoldan elde edilen delillerle kanıtlanamamakla birlikte; davalı-davacı kadının davacı-davalı kocasına hakaret ettiği ve güven sarsıcı davranışlar içine girdiğinin anlaşılmasına göre yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına,

Karşı oy: “Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgulann delil olarak kabul edilemeyeceğine” ilişkin Anayasa hükmü (m.38/6), ceza yargılaması için geçerli olup, soruşturma ve kovuşturma makamları tarafından elde edilen kanıtlarla ilgilidir. Nitekim, Anayasa’da yer alan bu hüküm doğrultusunda 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununda “yüklenen suçun hukuka uygun şekilde elde edilmiş her türlü delille ispat edileceği” hükmüne (m.217/2) yer verildiği halde, hukuk yargılamasında, hukuka aykırı yollardan elde edilen delillerin ispat hukuku açısından durumunun ne olacağını belirleyen herhangi bir yasal düzenleme 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda bulunmamaktadır. İstisnalar haricinde hukuk yargılamasında delillerin taraflarca yargılamaya getirilmesi ilkesi (HUMK. md.217/2) hakimdir ve Kanunun tayin ettiği haller müstesna olmak üzere hakim taraflarca ikame olunan delilleri serbestçe takdir eder (HUMK.md.240). O nedenle davacı boşanma sebebi olarak gösterdiği maddi vakıaları her türlü delille kanıtlama imkanına sabittir. Bu bakımdan onama kararına katılmakla birlikte kararda “yasal yolla elde edilen delil” ifadesinin kullanılmasını doğru bulmuyorum. (Y2HD, 12.10.2010, E. 2009/12548, K. 2010/16656.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Lezbiyen ilişki yasal yoldan elde edilen delillerle kanıtlanmışsa cinsel şiddet sebebiyle tarafların boşanmalarına karar verilmesi gerekir

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.