Lehe Gelen Bilirkişi Raporuna Beyan Dilekçesi

Lehe Gelen Bilirkişi Raporuna Beyan Dilekçesi

X TÜKETİCİ MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Dosya No:  

DAVALI:

VEKİLİ :

DAVACI:

VEKİLİ:

KONU: Tarafımıza X tarihinde tebliğ edilen X tarihli bilirkişi raporuna karşı beyanlarımızın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR                 

Huzurda görülmekte olan mahkemeniz dosyasında, bilirkişi raporu ile dava konusu taşınmazda gerekli tespitler ve hesaplamalar yapılmış olup söz konusu raporda aleyhe ve kanuna aykırı hususları kabul etmediğimizi beyan ediyoruz.

TARAFLAR ARASINDAKİ SÖZLEŞME GEÇERSİZDİR.

X tarihli bilirkişi raporunda; taraflar arasındaki sözleşmenin TMK. 706. , BK. 213. Tapu Kanunu 26. ve Noterlik Kanunu 60. maddelerine aykırı olarak haricen düzenlenmiş olduğu ve geçersiz bir sözleşme olduğuna ilişkin tespitleri kabul ediyoruz.

MÜVEKKİL SÖZLEŞMENİN TARAFI DEĞİLDİR.

Ayrıca raporun sonuç bölümünde, taraflar arasındaki satış sözleşmesinde müvekkilimizin temsil yoluyla taraf olduğunu gösteren bir ibare veya sözleşme ekinde temsil ilişkisini gösteren bir belge olmadığından, müvekkilimizin açık veya örtülü temsil yoluyla sözleşmeye taraf olmadığı ve iade konusu satış bedelinden sorumlu tutulamayacağına ilişkin tespitlerini kabul ediyoruz.

Sayın Bilirkişi Heyetinin hazırlamış olduğu rapor usul ve yasaya uygun olup, hüküm kurmaya elverişlidir. Davacının talebiyle dahi yeniden ek rapor alınmasına gerek yoktur.

NETİCE-İ TALEP                                :Yukarıda kısaca arz ve izah olunan nedenlerle, bilirkişi raporu doğrultusunda haksız ve mesnetsiz davanın reddine karar verilmesini, vekalet ücreti ve diğer yargılama giderlerinin davacı yana yükletilmesini bilvekale arz ve talep ederiz. tarih                                                                                

Davalı Vekili

Son düzenleme tarihi 18 Mayıs 2020 14:49

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.