Lehe Gelen Bilirkişi Raporuna Beyan Dilekçesi

May 18, 2020 | Genel Yazılar

Lehe Gelen Bilirkişi Raporuna Beyan Dilekçesi

X TÜKETİCİ MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

Dosya No:      

DAVALI:

VEKİLİ :

DAVACI:

VEKİLİ:

KONU: Tarafımıza X tarihinde tebliğ edilen X tarihli bilirkişi raporuna karşı beyanlarımızın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR                 

Huzurda görülmekte olan mahkemeniz dosyasında, bilirkişi raporu ile dava konusu taşınmazda gerekli tespitler ve hesaplamalar yapılmış olup söz konusu raporda aleyhe ve kanuna aykırı hususları kabul etmediğimizi beyan ediyoruz.

TARAFLAR ARASINDAKİ SÖZLEŞME GEÇERSİZDİR.

X tarihli bilirkişi raporunda; taraflar arasındaki sözleşmenin TMK. 706. , BK. 213. Tapu Kanunu 26. ve Noterlik Kanunu 60. maddelerine aykırı olarak haricen düzenlenmiş olduğu ve geçersiz bir sözleşme olduğuna ilişkin tespitleri kabul ediyoruz.

MÜVEKKİL SÖZLEŞMENİN TARAFI DEĞİLDİR.

Ayrıca raporun sonuç bölümünde, taraflar arasındaki satış sözleşmesinde müvekkilimizin temsil yoluyla taraf olduğunu gösteren bir ibare veya sözleşme ekinde temsil ilişkisini gösteren bir belge olmadığından, müvekkilimizin açık veya örtülü temsil yoluyla sözleşmeye taraf olmadığı ve iade konusu satış bedelinden sorumlu tutulamayacağına ilişkin tespitlerini kabul ediyoruz.

Sayın Bilirkişi Heyetinin hazırlamış olduğu rapor usul ve yasaya uygun olup, hüküm kurmaya elverişlidir. Davacının talebiyle dahi yeniden ek rapor alınmasına gerek yoktur.

NETİCE-İ TALEP                                :Yukarıda kısaca arz ve izah olunan nedenlerle, bilirkişi raporu doğrultusunda haksız ve mesnetsiz davanın reddine karar verilmesini, vekalet ücreti ve diğer yargılama giderlerinin davacı yana yükletilmesini bilvekale arz ve talep ederiz. tarih                                                                                  

Davalı Vekili

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.