Lehe Gelen Bilirkişi Raporuna Beyan Dilekçesi Örneği

Lehe Gelen Bilirkişi Raporuna Beyan Dilekçesi Örneği


 

……………..2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                      

DAVALI            : 

VEKİLİ             :

DAVACI            :

               

KONU    : Dava dilekçesine  cevaplarımızın sunumudur.

 

AÇIKLAMALAR:

  1. Sayın bilirkişinin de raporda belirttiği üzere hizmette de ayıp bulunmadığı açıktır. Bilirkişi raporuna bu yönüyle katılmaktayız ve bu yönüyle bilirkişi raporunun dikkate alınmasını talep ederiz.

 

  1. Hizmet gereği Cayma hakkının kullanılamaz nitelikte olması bir yana, müvekkilin böyle bir zarara uğramak zorunda bırakılması hukuka aykırıdır.

 

  1. Davacının iddia ettiği sorundan müvekkil firmanın sorumlu tutulması söz konusu dahi olamaz, aksi halde hukuka aykırılık teşkil eder. Müvekkilin hizmet verirken kullandığı kanalda ve teknik sistemde ayıp olmadığı hususu açıktır ve bu yöndeki iddialar hukuka aykırı ve mesnetsizdir. Ayrıca taraflar arasındaki sözleşmenin 1.maddesi gereği, teknik arıza veya aksaklığın ancak sadece müvekkilden kaynaklandığı durumlarda kullanıcının itiraz hakkı korunabilir. Kaldı ki bilirkişi raporunda dahi müvekkilden kaynaklanmadığı açıkça tespit edilmiştir. Dolayısıyla davacının itiraz hakkı bulunmamaktadır.

 

  1. Bu nedenle müvekkilin verdiği hizmetin ayıplı olduğu yönündeki iddialar hukuka aykırı ve mesnetsiz olduğundan, bedel iadesi yapılması da mümkün değildir. Bilirkişinin bu husustaki beyanına itiraz eder, rapora bu açıdan itibar edilmemesini talep ederiz.

 

  1. Nitekim hizmette herhangi bir ayıp olmadığından ve davacının cayma hakkı bulunmadığından, bulunduğu bir an için varsayılsa dahi bu süreyi aşan sürece eğitim hizmeti aldığından, davacının bedel iadesi talebi hukuka aykırıdır. Bu sebeplerle davacının iddialarına ve izah edilen yönleri bakımından bilirkişi raporuna itibar edilmemesini ve davanın reddini sayın mahkemeden talep ederiz.

 

 

NETİCE VE TALEP: Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle,

 

– Müvekkilin verdiği hizmetin ayıplı olmadığından ve bu husus bilirkişi raporunda sabit olduğundan bilirkişi raporunun bu yönüyle kısmen kabulüne,

– Yukarıdaki sebeplerle teknik bilgiden eksik bilirkişi raporunun bu yönüyle kısmen reddine ve itibar edilmemesine,

– Müvekkil firmanın hizmetinin ayıplı olmadığı ve Davacının cayma hakkı bulunmadığı sabit olduğundan davanın reddine, yargılama gideri ve ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten talep ederim.

                                                                                                                 Davalı Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın