Lehe Gelen Bilirkişi Raporuna Beyan Dilekçesi

Eyl 21, 2018 | DİLEKÇELER

Lehe Gelen Bilirkişi Raporuna Beyan Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?


Lehe Gelen Bilirkişi Raporuna Beyan Dilekçesi Örneği


ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVALI            : 

VEKİLİ             :

DAVACI            :

KONU    : Dava dilekçesine  cevaplarımızın sunumudur.

AÇIKLAMALAR:

  1. Sayın bilirkişinin de raporda belirttiği üzere hizmette de ayıp bulunmadığı açıktır. Bilirkişi raporuna bu yönüyle katılmaktayız ve bu yönüyle bilirkişi raporunun dikkate alınmasını talep ederiz.

  2. Hizmet gereği Cayma hakkının kullanılamaz nitelikte olması bir yana, müvekkilin böyle bir zarara uğramak zorunda bırakılması hukuka aykırıdır.
  3. Davacının iddia ettiği sorundan müvekkil firmanın sorumlu tutulması söz konusu dahi olamaz, aksi halde hukuka aykırılık teşkil eder. Müvekkilin hizmet verirken kullandığı kanalda ve teknik sistemde ayıp olmadığı hususu açıktır ve bu yöndeki iddialar hukuka aykırı ve mesnetsizdir. Ayrıca taraflar arasındaki sözleşmenin 1.maddesi gereği, teknik arıza veya aksaklığın ancak sadece müvekkilden kaynaklandığı durumlarda kullanıcının itiraz hakkı korunabilir. Kaldı ki bilirkişi raporunda dahi müvekkilden kaynaklanmadığı açıkça tespit edilmiştir. Dolayısıyla davacının itiraz hakkı bulunmamaktadır.

  4. Bu nedenle müvekkilin verdiği hizmetin ayıplı olduğu yönündeki iddialar hukuka aykırı ve mesnetsiz olduğundan, bedel iadesi yapılması da mümkün değildir. Bilirkişinin bu husustaki beyanına itiraz eder, rapora bu açıdan itibar edilmemesini talep ederiz.

  5. Nitekim hizmette herhangi bir ayıp olmadığından ve davacının cayma hakkı bulunmadığından, bulunduğu bir an için varsayılsa dahi bu süreyi aşan sürece eğitim hizmeti aldığından, davacının bedel iadesi talebi hukuka aykırıdır. Bu sebeplerle davacının iddialarına ve izah edilen yönleri bakımından bilirkişi raporuna itibar edilmemesini ve davanın reddini sayın mahkemeden talep ederiz.

NETİCE VE TALEP: Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle,

– Müvekkilin verdiği hizmetin ayıplı olmadığından ve bu husus bilirkişi raporunda sabit olduğundan bilirkişi raporunun bu yönüyle kısmen kabulüne,

– Yukarıdaki sebeplerle teknik bilgiden eksik bilirkişi raporunun bu yönüyle kısmen reddine ve itibar edilmemesine,

– Müvekkil firmanın hizmetinin ayıplı olmadığı ve Davacının cayma hakkı bulunmadığı sabit olduğundan davanın reddine, yargılama gideri ve ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten talep ederim.

                                                                                                                 Davalı Vekili

Lehe Gelen Bilirkişi Raporu ile İlgili Usulen Dikkat Edilmesi Gerekenler

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]deneme[/ihc-hide-content]

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank