Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Labaratuvar Sözleşmesi Örneği

LABORATUVAR SÖZLEŞMESİ


1- TARAFLAR

……………………laboratuvarlar grubu

……………………………………………………………………………………..

2- AMAÇ

Bu sözleşme ile…………………………………………….nin………………………………..grubu hizmetlerinden yararlanabilmesi amaçlanmıştır.

3- KAPSAM

……………………………’den gelen klinik laboratuvar numuneleri anlaşma kapsamındadır ………………………………………grubu kendisinden istenen tetkikleri yapmama hakkını saklı tutar.

4- UYGULAMA

A- TETKİK İSTEM FORMLARI

………………………………………………….grubu’na gönderilecek numunelerin çalışması istenen tetkiklerin ve gerekli bilgilerin laboratuvarlar grubumuzca hazırlanan ve anlaşmalı laboratuvarlara gönderilen “tetkik istem formları” na eksiksiz ve okunaklı bir biçimde yazılması gerekmektedir.

Tetkik istem formları doldurulurken dikkat edilmesi gereken kurallar;

  1. a) Gönderen Laboratuvarın adı veya ticari ünvanı,
  2. b) Hasta bilgileri (Ad, Soyad, yaş, son adet tarihi, gebelik haftası vb.)
  3. c) Hasta hakkındaki klinik bilgiler ve/veya öntanı.
  4. e) Hasta bilgilerinin (Ad, Soyad, yaş, son adet tarihi, gebellik haftası vb.) yanlış ve okunaksız gönderilmesinden………………………..grubu sorumlu değildir. Gönderilen laboratuvar herhangi bir yanlışlığı tespit ettiği takdirde laboratuvarımıza bildirmekle ve yanlışlığın düzeltilmesini sağlamakla yükümlüdür.

Anlaşmalı laboratuvara gönderilen bu tetkik istem formları her hasta için ayrı doldurulmalıdır. Formlar bitince laboratuvarımıza bildirilmesi durumunda derhal gönderilecektir.

B- NUMUNELERİN…………………………………..GRUBUNA ULAŞTIRILMASI

a- ANKARA İÇİ

Ankara içindeki anlaşmalı laboratuvarlar, uygun tüplere alınmış (numune türleri, liste olarak hazırlanmıştır.) ve tetkik istem formları eksiksiz doldurulmuş numunelerini laboratuvarımıza, …………………………………… Grubu kuryesi ile ulaştırabileceklerdir. ilgili laboratuar ………………………… no.lu telefonda laboratuvarın ismini ve saatini bildirmek sureti ile kurye talebinde bulunacaklardır. Kurye talebi değerlendirilecek ve …………………………. Grubu kuryeleri özel numune kapları ile, ilgili laboratuardan numuneleri alpı en kısa sürede laboratuarımıza ulaştıracaktır.

b- ANKARA DIŞI

………………dışındaki anlaşmalı laboratuarlardan numunelerin………………………Grubuna ulaştırılmasında, özel numune nakil çantaları kullanılmaktadır. Numune nakil çantaları özel bir kılıfla kapladır. içerisinde numunelere nakil esnasında kullanılacak; steril tüp, steril kültür çubuğu, steril idrar kabı gibi malzemeler bulunmaktadır.

Numune nakil çantası için laboratuarımız özel bir ücret talep etmediği gibi, yapılan bu çalışma, soğuk zincirin kırılmaması ve numunelerin naklinin daha sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilmesine yönelikitir.

Laboratuarımıza gönderilen kan örneği adedi kadar boş tüp, numune nakil kabi ile ilgili laboratuara geri gönderilecektir.

Numuneler uygun tüplere alındıktan sonra (numune türleri, liste olarak hazırlanmış ve size iletilmiştir.) eksiksiz doldurulmuş tetkik istem formları ile beraber numune nakil çantasında uygun bir yere yerleştirilmelidir. Ulaşım esnasında numunenin özelliğini kaybetmemis için mutlaka tam olarak dondurulmuş buz kalıbı kullanılmalıdır. Buz kabını dondurma işlemi tam olarak yapıldığı takdirde numune nakil kapları soğukluğunu 24 saat koruyabilmektedir. Buz kabı gerektiği gibi dondurulmadığı takdirde, nakil çantası ısınmakta ve numuneler özelliklerini kaybedip çalışmaya uygunsuz hale gelebilmektedir.

Numune nakil çantası uygun biçimde hazırlandıktan sonra üzerinde bulunan adres kısma………………..Grubu. ares kartı yerleştirilmelidir.

Numune çantalarını laboratuarımıza ulaşmasında en güvenli yolun seçilmesi gerekmektedir. Bu amaçla güvenilir kargo veya otobüs firmaları seçilmeli ve numune çantaları yola çıkmadan önce…………………….numaralı ücretsiz telefon hattımızdan, görevli arkadaşlarımıza; gönderen laboratuar, gönderilen saat ve gönderim şekli (otobüs ise firma ve varsa plaka no, kargo ise adı ve şubesi hakkında bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu bilgilerin eksikliği edebiyat veya taşımayı yapan kargo ve otobüs firmasının kusuru sonucunda numuneler zarar görürse……………………..Grubu sorumluluk kabul etmez.

Numune çantalarını otobüs firmasıyla gönderilmesi: Şehirlerarası otobüs terminalinde her sabah 07:00-10.000 saatleri arasında özel sabah kuryemiz bulunmakta ve bu saatler arasında terminale gelen numune çantalarınızı alıp en kısa sürede laboratuarımıza ulaştırmaktadır.

Numune çantaların kargo firmaları ile gönderilmesi: Ankara’ya ulaşan numune çantaları kargo firmasının ilgili şubelerinden (tercihimiz:…..civarı,…….şubeleri) kurye aracılığı ile alınıp en kısa sürede laboratuarımıza ulaştırılmaktadır. Bu sebeple numune çantalarının adrese teslim veya telefon ihbarlı değil de “haberli” olarak gönderilmesi uygun olacaktır.

Numune çantalarının nakliye masrafları: Hangi vasıta seçilirse seçilsin, anlaşmalı laboratuvar numune çantalarının………………………..Grubuna ulaşması için gereken nakliye masrafın karşılayacak,………………………Grubu ise boş numune çantalarının anlaşmalı laboratuvarlara geri gönderilmesi masrafını karşılayacaktır.

Anlaşmalı laboratuarlar ücreti alıcıdan tahsil edilmek üzere numune çantası göndermeyecek gönderdiği takdirde ise nakliye tutarı ilgili laboratuarın car hesabına eklenecektir.

……………laboratuvarlar grubu’nda her tetkik için çalışma günü ve saati bulunmaktadır. Listede belirtilen gün ve saatte elimize ulaşan numuneler aynı gün çalışma porgramına alınır. Örneğin çalışma günü Salı olarak belirlenen bir tetkik için numune Salı günü sabah saat 09.00’a kadar laboratuarımıza ulaştığı takdirde çalışma programına alınır. Önerilen; numunenin bir gün öncesinden mesai saatleri içerisinde laboratuvarımıza ulaşmasıdır.

  1. SONUÇLAR VE RAPORLAR

Sonuçlar başka bir yol bildirmedikçe faks ile bildirilecektir. Ayrıca imzalı raporların aslı, anlaşmalı laboratuarlara, geri gönderilen numune çantalar ile birlikte ulaştırılacaktır.

Sonuçlarla ilgili sorunlarınız………………….numaralı ücretsiz telefon hattımızdan görevli arkadaşlarımız tarafından cevaplandırılacaktır. Tüm tetkikler için sonuç güleri ve saatleri …………………… Laboratuarlar Grubu çalışma listesinde yer almaktadır.

  1. FİYATLANDIRMA VE ÖDEME KOŞULLARI

……………………. Laboratuarlar Grubu tetkik listesindeki fiyatlara KDV dahil değildir ……………… Laboratuarlar Grubu fiyatları 1 (bir) hafta öncesinden bildirmek kaydıyla değiştirme hakkına sahiptir.

Her ayın son günü fatura kesilir ve bedeli fatura tarihini takip eden 10 (on) gün içinde ……………………. Laboratuarlar Grubu hesap numarasından birine havale edilerek ödenmelidir. Faturaya itirazlar 2 (iki) gün içerisinde kalem bazında yapılacak ve itiraz edilmeyen kalemler süresi içinde ödenecektir. Gecikme halinde %10 vade farkı uygulanacak ve ilgili laboratuarın cari hesabına eklenecektir. ……………. YTL.- yi aşan tutarlar çek olarak ödenebilecek, daha düşük tutardaki çeklerin provizyon ücreti ilgili laboratuarın Cari hesabına eklenecektir.

  1. ZORUNLU NEDENLER

……………………….Laboratuarlar Grubu arıza durumlarında istenilen tetkikleri yapmama hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda herhangi bir tazminat talep edilmez.

  1. ANLAŞMAZLIKILARIN ÇÖZÜMÜ

Anlaşmazlıkların çözümünde……..Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  1. SÜRE

Bu protokol, tarafların 15 gün önceden haber vererek sözleşmeyi iptal etmemeleri halinde …/…/…. tarihine kadar geçerlidir. Sözleşme tarafların iptalini istememesi halinde 1 yıl daha geçerlilik kazanır. …/…/…

Kaşe                                                                                   Kaşe

İmza                                                                                   İmza

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatı

Son düzenleme tarihi 12 Ocak 2020 23:46

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.