KYK Bursu Üzerindeki Banka Blokesinin Kaldırılması Talebi

Son Güncelleme Tarihi

ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

TALEPTE BULUNAN: 

 

TALEP KONUSU: KYK tarafından ödenen kredi- burs hesabımda bulunan blokenin kaldırılması talebimden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR:

Kurumunuzca tarafıma Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca verilen kredi-burs banka hesabım üzerine ….Ziraat Bankası Şubesince bloke konulmuştur. Hesabımın bloke edilmesi sebebiyle eğitim ve öğretim hayatım sekteye uğramakta ve eğitimime devam edememekteyim.

5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanunun 4. Maddesi gereği Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen burs-kredi haczedilemez. Söz konusu kredi-burs ve nakdi yardımların alınması engellenemez. KYK kredi-bursuna bloke veya haciz konulamaz.

Malî muafiyet ve haciz

MADDE 4. – Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilecek burs-kredi taahhüt senetlerinin noterde tanzim ve tasdik edilmesine ilişkin ve işlemler; vergi, resim ve harca tâbi değildir.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen burs-kredi ve nakdî yardımlar haczedilemez.

Bankanız …Şubesi ilgili mevzuata aykırı olarak öğrenim kredisi hesabıma bloke koymuştur. Bu blokeden dolayı eğitimim için tarafıma devlet tarafından verilen kredi-bursu kullanamamaktayım. Böylece eğitimim şu an aksamış bulunmaktadır. Kurumunuz ….şubesince yapılan bloke işleminin hiçbir yasal dayanağı yoktur. Yapılan bloke işleminin ivedi olarak kaldırılması gerekmektedir. Hesabım üzerinde bulunan blokenin kaldırılmasını için defaaeten şubeye başvuru yaptığım halde öğrenci kredi-burs hesabım üzerindeki bloke kaldırılmamıştır. Bu nedenle ….Şubesindeki öğrenci burs-kredi hesabımdaki blokenin bir an önce kaldırılarak kredi-bursumun tarafıma ödenmesini talep ediyorum. Aksi halinde hukuka aykırı işleminiz nedeniyle her türlü yasal yollara başvuracağımı bildirmek isterim.

Ayrıca iş bu dilekçeme karşı blokenin kaldırıldığına dair Bilgi Edinme Kanunu gereğince yazılı olarak bilgi verilmesini talep ediyorum.

Yukarıda açıklanan nedenlerle hesabım üzerinde bulunan blokenin kaldırılmasını talep ediyorum.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.