Kvkk(Kişisel Verilerin Korunması) Danışmanlık Sözleşmesi Örneği

Kvkk danışmanlık sözleşmesi örneği

X Hukuk Danışmanlık ; ………….adresinde faaliyet göstermektedir.

Avukatlarımız; Şirketler Hukuku, Marka-Patent Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Sözleşmeler Hukuku,Ceza Hukuku,Rekabet Hukuku, Enerji Hukuku, İş Hukuku alanlarında faaliyet göstermekte ve Kişisel Verilen Korunması Kanunu uyarınca gerekli eğitimleri almış ve sürece uyum konusunda gerekli eğitimleri vererek düzenlemeleri yapmaktadır.

Şirketiniz ile çözüm ortaklığı hususunda sözleşme yapılması durumunda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler;

 1. Şirket mevcut durumunun değerlendirilmesi
 2. İç yönergeler ve bildirimlerin düzenlenmesi
 3. Farkındalık Eğitiminin gerçekleştirilmesi ( tüm personele)
 4. Kanun kapsamında genel bilgilendirme
 5. Kişisel veri listesi
 6. Veri sorumlusuna başvuru ve kurula şikayet usulü
 7. Kişisel Verilerin Koruma Kurumu Organizasyon şeması
 8. Kişisel verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen suçlar ve kabahatler ile ilgili  uzman dizini
 9. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şirket içi düzenlenlemelerin yapılması
 10. Özel Nitelikte Kişisel Verilerin Güvenliği hakkında İç Yönerge
 11. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında İç  Yönerge
 12. Kişisel verilerin saklanması ve imha edilmesi politika bildirgesi
 13. Özel nitelikte kişisel verilerin güvenliği hakkında kurumsal politika bildirgesi
 14. KVK Komitesi İç Yönerge
 15. Kişisel Veri İşleme Sözleşmesi
 16. Veri İşleyenin atanması hakkında Yönetim Kurulu Kararı
 17. Kişisel Verilerin Gizliliği Sözleşmesi
 18. Çalışanla kurulan İş Sözleşmesi
 19. Kişisel Veri İşleme Envanteri’nin kabulü hakkında Yönetim Kurulu Kararı
 20. Veri sorumlusu temsilcisi ve irtibat kişisi atanması konusunda Yönetim Kurulu Kararı
 21. Açık rıza metninin düzenlenmesi
 22. Kişisel Verilerin Aktarılması 3. Kişinin fiilini üstlenme sözleşmesi
 23. Özel Nitelikte Verilerin İşlenmesi Sürecinde yer alan çalışanla gizlilik sözleşmesi
 24. Kişisel Verilerin Korunması Komitesi’nin Kurulması hakkında Yönetim Kurulu Kararı
 25. Web Sitesi metni hazırlanması
 26. Çalışanlarla  kurulacak kişisel verilere ilişkin Açık Rıza Sözleşmesi
 27. Çalışanlarla  kurulacak kişisel verilere ilişkin Aydınlatma Yükümlülük Sözleşmesi
 28. Kişisel veri envanterinin oluşturulması
 29. Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Metinlerinin düzenlenmesi
 30. Komite Oluşturulması
 31. İdari ve Teknik Tedbirler İçin gerekli çalışmaların yapılması
 32. Uyum Çalışmalarının yapılması ve aylık raporların hazırlanması

Şirketinizle yapılacak görüşmelerde daha detaylı bilgi verilebilecekse de; tüm uyum sürecinde ihtiyaç duyulacak programın geliştirilmesi hususunda dışarıdan destek alınan veya şirket içi IT sorumlusuna alınması gereken tedbirlerin nelerden ibaret olduğu ve programın gereklilikleri hususunda bilgilendirme yapılacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler için fiyat teklifimiz X TL+KDV+STOPAJ olup; bir yıllık danışmanlık (3 ve 6 aylık eğitimler dahil) fiyat teklifimiz aylık X TL+KDV+STOPAJ’dır. Fiyat teklifimiz IT desteği veya program yazılımının şirketiniz departmanı veya sorumlusu tarafından sağlanması durumunda geçerli olup; programın da tarafımızca temin edilmesinin talep edilmesi halinde X TL+KDV+STOPAJ’dır.

Av. Saim İNCEKAŞ

Son düzenleme tarihi 9 Mart 2020 09:55

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.