Kurum Avukatı Karşı Vekalet Ücreti Talebi

Kurum Avukatı Karşı Vekalet Ücreti Talebi

X’E

TALEP EDEN:

KONU: X Asliye Hukuk Mahkemesi …… Esas ….. Karar sayılı …… tarihli ilam gereği lehimize hükmedilen 3.400,00 TL vekalet ücretinin tahsili talebidir.

AÇIKLAMALAR

…. .Asliye Hukuk Mahkemesi ….. Esas sayılı dava dosyası ile …..adına vekaleten , …..Belediye Meclisince tesis edilen katı atık bertaraf ücretlerini konu alan meclis kararının hukuka aykırı olduğu, belediyenin katı atık bertaraf ücretini belirleme ve tahsil etme konusunda yetkili olmadığı  ileri sürülerek tarafınızca ödenen ….. TL’nin sebepsiz zenginleşme hükümlerince tahsili talep edilmiştir.

…. .Asliye Hukuk Mahkemesi ….Esas ….. Karar sayılı 30.01.2020 tarihli ilamı ile “davacının davasının esastan reddine, davalı kendisini bir vekil ile temsil ettirmesinden dolayı A.A.Ü.T uyarınca 3.400,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine ,” karar verilmiştir.

İdari Yargılama Usul Kanunu m.28/2:

“Konusu belli bir miktar paranın ödenmesini gerektiren davalarda hükmedilen miktar ile her türlü davalarda hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderleri, davacının veya vekilinin davalı idareye yazılı şekilde bildireceği banka hesap numarasına, bu bildirim tarihinden itibaren, birinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yatırılır. Birinci fıkrada belirtilen süreler içinde ödeme yapılmaması halinde, genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur.”

İlgili kanun hükmü gereği …..Asliye Hukuk Mahkemesi …. Esas ….. Karar sayılı 30.01.2020 tarihli ilam gereği lehimize hükmedilen 3.400,00 TL vekalet ücretinin ilgili mevzuat gereği aşağıda bildirilen tarafıma ait banka hesabına 30 gün içerisinde yatırılmasını talep eder aksi takdirde 2577 Sayılı İYUK m.28 gereği alacağımızın genel hükümler dairesinde icra olunacağını bildirir gereğinin yapılmasını arz ederiz. tarih

AD-SOYAD

…..

BANKA ADI-ŞUBE

….

IBAN NO

….

BELEDİYE BAŞKANLIĞI VEKİLİ

EK :

  • …. .Asliye Hukuk Mahkemesi ….. Esas …. Karar sayılı …. tarihli ilam
  • Vekaletname sureti

Son düzenleme tarihi 17 Nisan 2020 00:02

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.