Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Kumar oynayarak aşırı borçlanmak ekonomik şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Kumar oynayarak aşırı borçlanmak ekonomik şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir

Toplanan delillerden; taraflar eylemli olarak ayrı yaşamaya başlamadan önce davalı kocanın eşine sürekli olarak hakaret ettiği, kumar oynayarak aşırı borçlandığı ve bu suretle birlik görevlerini yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Tarafların dava açıldıktan sonra, internet ortamında birbirlerine karşılıklı hakaret içeren iletileri mevcutsa da, bu husus davadan sonra gerçekleştiğinden kusur değerlendirmesine esas alınamaz. Davacı kadının da başkaca bir kusurlu davranışı kanıtlanamamıştır.

Bu durumda, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını ve boşanmayı gerektiren olaylarda davalı kocanın tamamıyla kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Bu nedenle, mahkemenin tarafları eşit kusurlu olarak kabul etmesi ve bu kusur belirlemesine bağlı olarak davacı kadının maddi tazminat ile manevi tazminat taleplerinin reddine karar vermesi isabetsiz (mahkemece, tazminatlar için TMK.174/lve 2.maddesindeki diğer koşullann gerçekleşmiş olup olmadığı ayrıca takdir edilecektir) olup; bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 24.10.2011, E. 2010/15293, K. 2011/16627.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 18 Mart 2020 17:44

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.