Küçük Çocuğun Yaş Tashihi Dava Dilekçesi

Küçük Çocuğun Yaş Tashihi Dava Dilekçesi Örneği

X NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

İSTEMDE BULUNAN(KÜÇÜKLER):

İSTEMDE BULULNAN ADINA VELAYETEN:

VEKİLİ:

MADDİ İLGİLİ: X Nüfus Müdürlüğü

KONU: Yaş Tashihine İlişkindir.

AÇIKLAMALAR:

1-) Müvekkilimiz, nüfus kaydında 01.5.2005 doğumlu olarak kayıtlıdır.Müvekkilimizin doğumu ailesinin bilgisi doğrultusunda  01.03.2002 olup nüfus kaydındaki doğum tarihi gerçeği yansıtmamaktadır.Doğumunun evde olması nedeni ile buna ilişkin doğum raporu mevcut değildir.

2-)Müvekkilemiz husus babasına sorulduğunda kaydın yanlış yazılmış olduğunu bilmediğini ve farkettiğinde nüfusa gittiğinde dava açması gerektiği kendisine söylenmiştir.

3-) Müvekkilimiz hakkında düzenlenecek sağlık raporu ve fiziki teşhiste de belirttiğimiz husus açığa çavuşacaktır. Ayrıca yüce mahkemenin tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldıracağı raporla da gerçek ortaya çıkacaktır.Bu hususta tanıklarımız da hazır edilecektir.

4-) Tüm bu gelişmeler ışığında, ilgili belge, tutanak ve rapor örnekleri dilekçemiz ekinde sunulmuş olup, tanık listesinde isimleri yer alan ilgililer tarafından , mahkemenizce uygun görülmesi halinde, duruma ilişkin izahat verilecektir.

5-) Müvekkilimiz ve ailesinin mevsimlik tarım işçisi olması nedeniyle tensiple rapor aldırılmasını ve müvekkilimizin açıklanan sebepler uyarınca doğum tarihinin 01.03.2002  olarak değiştirilmesi  nüfus kayıtlarının düzeltilmesi için mahkemenize başvurulması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: 5490 S. K. m. 35, 36, 4721 S. K. m. 30, 42, 6100 S. K. 382-388, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m. 60, 64.

HUKUKİ DELİLLER: Aile nüfus kaydı örneği, sağlık kurulu raporu, Tanık anlatımları , yemin , bilirkişi , vs. deliller,

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle müvekkilimizin doğum tarihinin 01.03.2002 olarak tespitine ve nüfus kayıtlarının bu şekilde  düzeltilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz Cemile Bozkurt adına saygıyla talep ederiz. tarih

EKLER:

-Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi,

Onaylı vekaletname örneği.

İstem Sahibi Vekili

Av.

Son düzenleme tarihi 16 Nisan 2020 19:30

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.