Küçüğün mutad meskene iade talebinin reddine karar verebilmek için çocuğu fiziki veya psikolojik bir tehlikeye maruz bırakabilecek ciddi bir riskin varlığı kanıtlanmış olmalıdır- Yargıtay Kararı

Küçüğün mutad meskene iade talebinin reddine karar verebilmek için çocuğu fiziki veya psikolojik bir tehlikeye maruz bırakabilecek ciddi bir riskin varlığı kanıtlanmış olmalıdır

İade talebine konu çocuklardan Türkiye Cumhuriyeti Nüfiıs siciline kayıtlı olmayan 22.11.2003 doğumlu Muhammed Mehdi Çelikkanat’ın mutad meskeninin Almanya olduğu sabittir. Küçüğün mutad meskene iade talebinin reddine karar verebilmek için; 4461 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan 1980 tarihli Lahey Sözleşmesi olarak anılan “Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme”nin 13. maddesinde açıklanan koşulların gerçekleşmesi gereklidir.

Belirtilen 13. maddedeki koşulların hiçbiri, özellikle çocuğu fiziki veya psikolojik bir tehlikeye maruz bırakabilecek ciddi bir riskin varlığı kamtlanamadığı halde, Muhammed Mehdi Çelikkanat’ın mutad meskene iadesine karar verilmemiş olması isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 21.02.2011, E. 2011/1948, K. 2011/2921)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 30 Nisan 2020 14:14

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.