Küçüğün Evlat Edinilmesi Dava Dilekçesi

Küçüğün Evlat Edinilmesi Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI:

DAVA KONUSU           : Küçüğün Tek Başına Evlat Edinilmesi Davası

DAVANIN DAYANDIĞI

VAKIALAR                     :

  • Davalıların ortak çocuğu küçük X’i evlât edinmek isteyen davacı evli olmayıp otuz yaşını doldurduğu gibi (TMK md 307)
    küçük X davacı tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olup evlât edinme her hâlde küçük X’in yararına bulunmaktadır. (TMK md 305)
  • Evlât edinilen, evlât edinenden en az onsekiz yaş küçük olduğu gibi ayırt etme gücüne sahip olan küçük X ile davalı ana ve
    babasının rızası da vardır. Esaslı sayılan her türlü durum ve koşulların kapsamlı biçimde araştırılmasından, evlât edinen ile edinilenin dinlenmelerinden ve gerektiğinde uzmanların görüşünün alınmasından sonra evlât edinme kararı verilmesi için dava açma zorunluluğu doğmuş bulunmaktadır.

DELİLLER                  : Nüfus kayıt örneği, tanık listesi, uzman raporu.

HUKUKİ SEBEPLER : 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun m. 4, TMK m.305

TALEP SONUCU : Yukarıda açıkladığımız sebeplerle küçük X için davacı tarafından evlât edinme karan verilmesini saygı ile arz ve
talep ederim. tarih

Davacı Vekili
Av.

EKLİ BELGELER

  • Nüfus kayıt örneği
  • Tanık listesi
  • Vekaletname

GETİRTİLECEK BELGELER:

(HMK m. 121,195,197 f. II, III)

1- Uzman raporu.

Son düzenleme tarihi 2 Mayıs 2020 23:28

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.