Küçüğün evlat edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması koşulunun sağlanmamışsa davanın reddine karar verilmelidir- Yargıtay Kararı

May 3, 2020 | Evlat Edinme

Küçüğün evlat edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması koşulunun sağlanmamışsa davanın reddine karar verilmelidir

Davacı vekili dava dilekçesinde; küçük Dila’nm davacılar tarafından evlat edinilmesine karar verilmesini talep etmiş, mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak;

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 305. maddesine göre “Bir küçüğün evlat edinilmesi, evlat edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması koşuluna bağlıdır. Evlat edinmenin her halde küçüğün yararına bulunması ve evlat edinenin diğer çocuklarının yararlarının hakkaniyete aykırı bir biçimde zedelenmemesi de gerekir.“ Küçüklerin evlat edinilebilmesi için gerekli olan evlat edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması kuralı emredici nitelikte olup, bu kurala uyulmadan yapılan evlat edinme talebinin salt bu nedenle reddine karar verilmesi gerekir.

Somut olayda, dosyadaki tanık beyanlarına göre davacıların evlat edinmek istedikleri küçük Dila’ya 3-3,5 aydır bakıyor olduğunun belirtildiği, bu durumda yukarıdaki yasal düzenleme dikkate alındığında küçüğün evlat edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması koşulunun sağlanmamış olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken, davacılar ile evlat edinilecek küçük arasındaki yaş farkının 40 yaşından fazla olması ve dosyadaki bilirkişi raporuna göre küçüğün evlat edinilmesinin uygun olmadığının belirtilmesi nedeniyle davanın reddine karar verilmesi doğru değil ise de, sonucu bakımından doğru olan kararın gerekçesi yukarıda yazılı olduğu şekilde düzeltilmesi suretiyle hükmün onanmasına, (Y18HD, 12.05.2015, E. 2014/19716, K. 2015/8099)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.