Kredi Kullanım Ücreti(Dosya Masrafı) İadesi Dilekçesi

Eyl 3, 2019 | Tüketici Hukuku Avukatlığı

Kredi Kullanım Ücreti(Dosya Masrafı) İadesi Dilekçesi


SEYHAN KAYMAKAMLIĞI’NA

(Tüketici Sorunları İl Hakem Heyeti Başkanlığı)

ŞİKÂYET EDEN               :

VEKİLLERİ                      : 

ŞİKÂYET EDİLEN         

ŞİKÂYETİN KONUSU    : Haksız Olarak Bedellerin Tahsili Talebidir.

ŞİKÂYETİN PARASAL

DEĞERİ                              :

AÇIKLAMALAR                :

1-) Müvekkilin Kullanmış Olduğu Kredi ve Bu Krediye İlişkin Ödenen Haksız Ödenen Bedeller: Müvekkilimiz, …… tarihinde şikâyet edilen bankadan kredi kullanmış olup bu krediye istinaden birçok kalem adı altında kesintiler yapılmıştır. Bu kesintilerin haksız olduğu gerek yasal düzenlemeler gerekse yargı kararlarıyla tespit edilmiştir. Müvekkilden söz konusu kredi nedeniyle;

a-) …. tarihinde …… TL “Dosya Masrafı”,

Adı altında haksız kesinti yapılmıştır. Buna ilişkin ekstreleri dilekçe ekinde sunuyoruz.

2-) Yasal Düzenlemeler ve Yargı Kararları: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Sözleşmedeki Haksız Şartlar” başlıklı 6. maddesinin 2. fıkrasında;

“Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır. Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden,  standart sözleşme olduğu sonucuna varılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engellemez. Bir satıcı veya sağlayıcı, bir standart şartın münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir…” düzenlemesi yer almaktadır.

3-) Müvekkilin ödemiş olduğu, mevzuat, Yargıtay, yerel mahkeme kararları ile haksız şart olarak nitelendirilen, müvekkilimle müzakere edilmeden tek taraflı olarak sözleşmeye dercedilen, belgelendirilmeyen yukarıda belirtilen bedellerin avans faiziyle birlikte tahsil edilebilmesi için iş bu şikâyetin yapılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER   : 4077 S. K. m. 6 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER      : Banka kayıtları, ödenen bedelleri gösterir belgeler vs. sair yasal Deliller.

SONUÇ VE İSTEM          : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle;

1-) Müvekkilden haksız olarak alınan toplam ….. TL’nin alındığı tarihlerden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte şikayet edilenden TAHSİLİNE,

2-) Vekalet Ücretinin Şikayet Edilene YÜKLETİLMESİNE,

Karar verilmesi hususunda gereğini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

Şikâyet Eden Vekili
Avukat Saim İncekaş – Adana

Eki:

-Ekstre Sureti

-Onaylı Vekâletname Sureti

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kredi Kullanım Ücreti(Dosya Masrafı) İadesi Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.