Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Kredi Kullanım Ücreti(Dosya Masrafı) İadesi Dilekçesi

Kredi Kullanım Ücreti(Dosya Masrafı) İadesi Dilekçesi


SEYHAN KAYMAKAMLIĞI’NA

(Tüketici Sorunları İl Hakem Heyeti Başkanlığı)

ŞİKÂYET EDEN               :

VEKİLLERİ                    :

ŞİKÂYET EDİLEN          :

ŞİKÂYETİN KONUSU : Haksız Olarak Bedellerin Tahsili Talebidir.

ŞİKÂYETİN PARASAL

DEĞERİ                  :

AÇIKLAMALAR                :

1-) Müvekkilin Kullanmış Olduğu Kredi ve Bu Krediye İlişkin Ödenen Haksız Ödenen Bedeller: Müvekkilimiz, …… tarihinde şikâyet edilen bankadan kredi kullanmış olup bu krediye istinaden birçok kalem adı altında kesintiler yapılmıştır. Bu kesintilerin haksız olduğu gerek yasal düzenlemeler gerekse yargı kararlarıyla tespit edilmiştir. Müvekkilden söz konusu kredi nedeniyle;

a-) …. tarihinde …… TL “Dosya Masrafı”,

Adı altında haksız kesinti yapılmıştır. Buna ilişkin ekstreleri dilekçe ekinde sunuyoruz.

2-) Yasal Düzenlemeler ve Yargı Kararları: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Sözleşmedeki Haksız Şartlar” başlıklı 6. maddesinin 2. fıkrasında;

“Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır. Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden,  standart sözleşme olduğu sonucuna varılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engellemez. Bir satıcı veya sağlayıcı, bir standart şartın münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir…” düzenlemesi yer almaktadır.

3-) Müvekkilin ödemiş olduğu, mevzuat, Yargıtay, yerel mahkeme kararları ile haksız şart olarak nitelendirilen, müvekkilimle müzakere edilmeden tek taraflı olarak sözleşmeye dercedilen, belgelendirilmeyen yukarıda belirtilen bedellerin avans faiziyle birlikte tahsil edilebilmesi için iş bu şikâyetin yapılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 4077 S. K. m. 6 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER      : Banka kayıtları, ödenen bedelleri gösterir belgeler vs. sair yasal Deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle;

1-) Müvekkilden haksız olarak alınan toplam ….. TL’nin alındığı tarihlerden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte şikayet edilenden TAHSİLİNE,

2-) Vekalet Ücretinin Şikayet Edilene YÜKLETİLMESİNE,

Karar verilmesi hususunda gereğini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

Şikâyet Eden Vekili
Avukat Saim İncekaş – Adana

Eki:

-Ekstre Sureti

-Onaylı Vekâletname Sureti

Son düzenleme tarihi 13 Ocak 2020 09:28

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.