Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar(Takipsizlik-KYOK) Ne Demek?

Oca 7, 2018 | Savcılık-Soruşturma

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Ne Demek?

C.savcısının kontrolünde tamamlanan soruşturma evresinin sonunda, C.savcısı fiille ilgili olarak bir değer­lendirme yapmak, bir sonuç çıkarmak zorundadır. C.savcısı sonuç olarak; kamu davasının açılması, kamu da­vasının açılmasının ertelenmesi veya kamu davasının açılmaması yönünde karar verir. C.savcısı uzlaşma ve önödemeye tabi suçlarda uzlaşma ve önödeme teklifinde bulunur.

C.Savcısı önödemeye ve uzlaşmaya tabi bir suç hakkında yeterli şüpheye ulaşırsa öncelikle bunları teklif eder. Önödeme gerçekleşmezse veya uzlaşma sağlanamazsa kamu davası açıla­bilir.

C.savcısı fiil ve fail hakkında yeterli şüpheye ulaşırsa iddianameyi düzenlemek zorundadır. C.savcısı ye­terli şüpheye ulaşamazsa veya kovuşturma engeli ile karşılaşırsa kovuşturmaya yer olmadığı kararı verir. Ko­vuşturmama kararına ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararına itiraz etmek mümkündür. Fakat kamu davasının açılması yönündeki karara karşı başvuru hakkı tanınmamıştır.

Kovuşturmaya yer olmadığı kararı aynı zamanda “takipsizlik” veya baş harflerinden oluşan KYOK olarak da adlandırılmaktadır.

Kovuşturmaya Yer Olmadığı (Kovuşturmama-Takipsizlik veya baş harfleri KYOK) Kararı

C.savcısı soruşturma evresinin sonucunda elde ettiği delillerin kıymetlendirmesi neticesinde yeterli şüp­heye ulaşamazsa veya kovuşturma olanağının bulunmadığını, bir kovuşturma engelinin bulunduğunu tespit ederse kovuşturmaya yer olmadığı (kovuşturmama, takipsizlik) kararı verir. C.savcısı, kovuşturmaya yer ol­madığı kararı verdikten sonra yeni delil meydana çıkmadıkça, aynı fiilden kamu davasını açamaz (CMK md 172/1).

C.savcısı, elde edilen delillerin kıymetlendirilmesi sonucunda F’nin güveni kötüye kullanma su­çunu işlediği yönünde yeterli şüpheye ulaşamazsa, F hakkında kovuşturmaya yer olmadığı ka­rarı verir.

savcısı, muhakeme engeli varsa kovuşturmaya yer olmadığı kararı verir.

Örnek: F’nin işlemiş olduğu cinsel taciz suçunda şikâyet şartı gerçekleşmediği için ya da mağdur M şikâyetini geri aldığı için C.savcısı kovuşturmaya yer olmadığı kararı verir.

Kovuşturmama Kararına İtiraz

Takipsizlik Kararı Kimlere Tebliğ Edilir?

C.savcısının kovuşturmaya yer olmadığı kararı, suçtan zarar görene ve önceden ifadesi alınmış veya sor­guya çekilmiş şüpheliye bildirilir. Kararda itiraz hakkı, süresi ve mercii gösterilir (CMK m.172/1). Suçtan zarar gören, kovuşturmama kararının yanlış olduğunu düşünüyorsa itiraz Suçtan zarar gören, kamu da­vasını açmak için gerekli olan yeterli şüphenin bulunduğunu, muhakeme engelinin bulunmadığını düşünüyor­sa kamu davasının açılmasını sağlamak için bu karara itiraz edebilir.

Takipsizlik Kararına Nasıl İtiraz Edilir?

İtiraz, hâkimlik ve kanunda düzenleme varsa mahkeme kararlarına yapılır (CMK m.267). Burada adı geçen itiraz, hâkimlik/mahkeme kararlarına yapılan itiraz değildir. Sadece isim benzerliği vardır.

Suçtan zarar gören, kovuşturmaya yer olmadığı kararının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde itiraz edilebilir. Suçtan zarar gören itiraz dilekçesinde, kamu davasının açılmasını gerektirebilecek olaylar ve delilleri de belirtir.

Bu itiraz sulh ceza hakimliğine yapılır. İtirazı inceleyecek sulh ceza hâkimliği; “kovuşturmama kararını veren C.savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğidir”.

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Örnek Bir Karar Resmi

KYOK

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.