Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Ne Demek?

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Ne Demek?

C.savcısının kontrolünde tamamlanan soruşturma evresinin sonunda, C.savcısı fiille ilgili olarak bir değer­lendirme yapmak, bir sonuç çıkarmak zorundadır. C.savcısı sonuç olarak; kamu davasının açılması, kamu da­vasının açılmasının ertelenmesi veya kamu davasının açılmaması yönünde karar verir. C.savcısı uzlaşma ve önödemeye tabi suçlarda uzlaşma ve önödeme teklifinde bulunur.

C.Savcısı önödemeye ve uzlaşmaya tabi bir suç hakkında yeterli şüpheye ulaşırsa öncelikle bunları teklif eder. Önödeme gerçekleşmezse veya uzlaşma sağlanamazsa kamu davası açıla­bilir.

C.savcısı fiil ve fail hakkında yeterli şüpheye ulaşırsa iddianameyi düzenlemek zorundadır. C.savcısı ye­terli şüpheye ulaşamazsa veya kovuşturma engeli ile karşılaşırsa kovuşturmaya yer olmadığı kararı verir. Ko­vuşturmama kararına ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararına itiraz etmek mümkündür. Fakat kamu davasının açılması yönündeki karara karşı başvuru hakkı tanınmamıştır.

Kovuşturmaya Yer Olmadığı (Kovuşturmama) Kararı

C.savcısı soruşturma evresinin sonucunda elde ettiği delillerin kıymetlendirmesi neticesinde yeterli şüp­heye ulaşamazsa veya kovuşturma olanağının bulunmadığını, bir kovuşturma engelinin bulunduğunu tespit ederse kovuşturmaya yer olmadığı (kovuşturmama, takipsizlik) kararı verir. C.savcısı, kovuşturmaya yer ol­madığı kararı verdikten sonra yeni delil meydana çıkmadıkça, aynı fiilden kamu davasını açamaz (CMK m. 172/1).

C.savcısı, elde edilen delillerin kıymetlendirilmesi sonucunda F’nin güveni kötüye kullanma su­çunu işlediği yönünde yeterli şüpheye ulaşamazsa, F hakkında kovuşturmaya yer olmadığı ka­rarı verir.

  1. savcısı, muhakeme engeli varsa kovuşturmaya yer olmadığı kararı verir.

Örnek: F’nin işlemiş olduğu cinsel taciz suçunda şikâyet şartı gerçekleşmediği için ya da mağdur M şikâyetini geri aldığı için C.savcısı kovuşturmaya yer olmadığı kararı verir.

Kovuşturmama Kararına İtiraz

C.savcısının kovuşturmaya yer olmadığı kararı, suçtan zarar görene ve önceden ifadesi alınmış veya sor­guya çekilmiş şüpheliye bildirilir. Kararda itiraz hakkı, süresi ve mercii gösterilir (CMK m.172/1). Suçtan zarar gören, kovuşturmama kararının yanlış olduğunu düşünüyorsa itiraz Suçtan zarar gören, kamu da­vasını açmak için gerekli olan yeterli şüphenin bulunduğunu, muhakeme engelinin bulunmadığını düşünüyor­sa kamu davasının açılmasını sağlamak için bu karara itiraz edebilir.

İtiraz, hâkimlik ve kanunda düzenleme varsa mahkeme kararlarına yapılır (CMK m.267). Burada adı geçen itiraz, hâkimlik/mahkeme kararlarına yapılan itiraz değildir. Sadece isim benzerliği vardır.

Suçtan zarar gören, kovuşturmaya yer olmadığı kararının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde itiraz edilebilir. Suçtan zarar gören itiraz dilekçesinde, kamu davasının açılmasını gerektirebilecek olaylar ve delilleri de belirtir.

Bu itiraz sulh ceza hakimliğine yapılır. İtirazı inceleyecek sulh ceza hâkimliği; “kovuşturmama kararını veren C.savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğidir”.

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.