KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR KİMLERE GÖNDERİLİR?

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR KİMLERE GÖNDERİLİR?

CMK- m.172/1

 

Bu karar, suçtan zarar gören ile önceden ifadesi alınmış veya sorguya çekilmiş şüpheliye bildirilir. Kararda itiraz hakkı, süresi ve mercii gösterilir.

CUMHURİYET SAVCISININ KARARINA İTİRAZ

CMK- m.173

Suçtan zarar gören, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde, bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesi başkanına itiraz edebilir.

(2) İtiraz dilekçesinde, kamu davasının açılmasını gerektirebilecek olaylar ve deliller belirtilir.

      (3) Başkan, kamu davasının açılması için yeterli nedenler bulunmazsa, istemi gerekçeli olarak reddeder; istemde bulunan suçtan zarar göreni giderlere mahkûm eder ve dosyayı Cumhuriyet savcısına gönderir. Cumhuriyet savcısı, kararı itiraz edene ve şüpheliye bildirir.

(4) Başkanın, kamu davasının açılmasına karar vermesi halinde; Cumhuriyet savcısı kamu davasını açar.

(5) Cumhuriyet savcısının kamu davasının açılmaması hususunda takdir yetkisini kullandığı hâllerde bu madde hükmü uygulanmaz.

    (6)   İtirazın reddedilmesi halinde; Cumhuriyet savcısının, yeni delil varlığı nedeniyle kamu davasını açabilmesi, önceden verilen dilekçe hakkında karar vermiş olan ağır ceza mahkemesi başkanının bu hususta karar vermesine bağlıdır.

CUMHURİYET SAVCISI HANGİ HALLERDE KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA KARAR VERİR?

m.172/1

 Savcısının kovuşturmaya yer olmadığına (takipsizlik) kararı verilmesi ve bu karara karşı itiraz usulü CMUK ile paralel olarak düzenlenmiştir.

1412 sayılı Kanunun l64 üncü maddesinde, yeterli delil bulunmaması veya keyfiyetin takibe değer görülmemesi hâlinde, takipsizlik kararı verilmesine dair hüküm yer almaktadır. Tasarı ilk olarak bu işlemi belirlemek üzere “kovuşturmaya yer olmadığına dair karar” terimini getirmiştir. Soruşturma evresinden kovuşturmaya geçip geçmeme söz konusu olduğundan bu terim değişikliği uygun görülmüştür. Madde,  kamu davasının açılması için şüpheyi haklı kılacak yeterlikte ve kuvvette delil elde edilmemesi ölçütünü kullanmaktadır. Yeterli kuvvette makul şüphe  bulunduğu anlaşılacak olursa, kovuşturma evresine geçilecektir.

            Maddenin ikinci fıkrasında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildikten sonra, kamu davasının, aynı eylem ve aynı kişi hakkında açılabilmesi, yeni delil meydana çıkmasına  bağlanmıştır. Böylece kovuşturmaya yer olmadığına dair kararların zamanaşımı süresince şüphelinin başında, tâbir yerinde ise Demoklesin Kılıcı gibi durması ve onun özgürlükler bakımından bir tehdit oluşturması önlenmek istenmektedir. Bazı usul kanunlarında mahkemelerin beraat kararlarının temyize tâbi tutulmadığı görülüyor.

Bu yeni düzenleme neticesinde, Cumhuriyet savcısı kovuşturmaya yer olmadığına dair bir karar verdikten sonra yeni delil bulunmadıkça artık Adalet Bakanı da Cumhuriyet savcısından kamu davası açmasını isteyemeyecektir.

CUMHURİYET SAVCISI HANGİ DURUMLARDA KAMU DAVASI AÇMAYABİLİR?

m.171/1

 Maddede savcılar bir anlamı ile hakim yetkisi ile donatılmıştır. Cezanın ortadan kaldırılmasını gerektiren şahsî sebep olarak etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını gerektiren koşulların ya da şahsî cezasızlık sebebinin varlığı halinde Cumhuriyet savcısı kamu davasını açmayabilir.

TCK md 167/1, TCK md  273, TCK md 22/6 maddelerinde belirtilen hususlarda savcı takipsizlik kararı verilebilir. Bu durumda, takipsizlik kararı verildiğinde bu kararın denetimi yoktur. Yani takipsizlik kararına itiraz söz konusu değildir. Çünkü bu kural maslahata uygunluk ilkesine uygun düzenlenmiştir. Denetim hususundaki kurallar ikinci bölümde düzenlendiği için bu konuda verilen kararlara itiraz yolu açık değildir. Zaten maslahata uygunluk ilkesine göre yapılan takdirin denetimi söz konusu olamayacaktır.

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Yorumlar (12)

meraba çalıştığım şirkette şarap satıyordum faturada 1000 tl ürün veriyorsam nakitte 800 alıp tahsilat makbuzuna 1000 tl yazıyordum ancak şirket bu şekilde bana söylemişti ve her hafta hesap görüyorduk bu şekilde 8 ay devam etti.ben işten çıkacam diyince işten çıkazsın bizi yüz üstü bırakamsıın dediler ve aradki farkı bana sen bizi zarara uğrattın dediler paraları yatırmadın dediler ben 100 esnafa ürün satıyom.savcı beye 20 tane tanık getirdim bu şekilde olduğune dair ben para almadım beni emniyeti suistimalden suçluyorlar 30 tanık daha var benden haber bekliyorlar şirket nedediyse onu yaptım akibetim ne olur savcılık soruşturma aşamasında faturalar ve makbuzları istiyor daha ifadem alınmadı şirket avukatu zararımızı karşıla şikayetten vaz geçelim diyor ama ben para almadım bu şekilde kendileri söyledi bende uyguladım sonuş ne çıkar

Yaptığınız eylem kamuyu zarara uğratma suçunu teşkil ediyor. Şirketin sizi bunu yapmaya zorladığını bir şekilde kanıtlamanız lazım. Uzman hukuki destek almanızda fayda var. Olayda zincirleme suç mevcut ve üst sınırdan cezalandırılırsınız.

Ben savcılığa ifade verdim 1 sene olacak fikri ve sınai haklar sorusturma bürosunda ifade verdim ifademi verdikten sonra her hangi bir şey gelmedi bana takipliksix kararını nasil öğrenebilirim 1 sene oldu her hangi bir şey de gelmedi bana bu konuda yardımcı olur musunuz saygılarımla

Savcılık soruşturma büroya gidip bizzat kalemle konuşmanızı öneririm.

Selam merhabalar avukat bey bir ricam olucaktı yardımcı olursanız sevinirim referans olduğum biri yüzünden tehdit edildim sözlü olarak telefon ile huzurumu ve sukunetimi bozdu suçlu arkadaş esnaf olarak tanıyordum yanına çağırdı tehdit etti laflar söyledi sözlü olarak Şikayette bulundum 2 haftadan Fazla oldu ses seda yok takipsizlik çıksa bile tepligat geliyormu adrese veya dava açılımı Tşk..

Takipsizlik çıkarsa tebligat gönderilir tarafınıza. İtiraz hakkınız da mevcuttur.

Selamun aleyküm avukat abi ben bundan 7 8 ay önce bi tanıdığı engelli maaşi haksiz yere aldığına dair sikayette ettim cimere ve savcılık bunu dolandiricilikla bana bi teblik atti ve teblikte kovuşturma yapilmasina yer olmadığına karar verilmiştir 15 gun içinde sikayet edebilirsin diyo mesela bana gelen bu teblik aynisi karsi tarafa gider mi bide gittogo hâlde o bana dava açabilir mi yada teblik giderse adım görünür mü orda

Evet, görünür. Tebliğ gider.

Mrb polia memuruyum amcaoglum işlediği bir suçtan dolayı beni ifadeye şüpheli olarak çağırdılar 7 gün gözaltında kaldım polise verdiğim ifade ile savciliktan serbest birakildim yanlız emniyet müdürüm beni ilk gözaltına alindigim gün açığa almış 7 gün sonra geri serbest birakildim .savciliktan mevcut delil yetersizliği kağıdı verdiler fakat takipsizlik kararı gelecekmiş ki ise geri dönebileyim çağlayan adliyesinde dava bu takipsizlik kararı nasil alabilirim ne zaman verirler 1 ay oldu ses yok daha da uzun sürer mi kendi imkanım ile alabilirmiyim yazmalarını beklem3den

Takipsizlik kararı yani “kovuşturmaya yer olmadığı kararı” savcı tarafından verilir. Savcı ile bizzat görüşerek evleviyetle takipsizlik kararının çıkarılmasını talep etmeniz yararlı olur.

Avukat bey selamlar şikayette bulunmuştum 20 gün oldu tehditten ama karşı tarafın şikayetçi olmadığını öğrendim direk mahkeme kağıdımı geliyor yoksa karakola uzlaşma kağıdımı tşk..

Hakkımızda çocuklara şiddet uyguluyor diye asılsız bir ihbar yapıldı ve şüpheli ortaya çıktı bizde şikayetçi olduk iftira attı diye savcılık Kovuşturmaya gerek yok kararı çıkarttı 10 günümüz var itiraz etmelimiyiz

bir yorum bırakın