Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Kovuşturma Aşamasında Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi

Kovuşturma Aşamasında Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi

NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

SUNULMAK ÜZERE

. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DOSYA  NO               : Sor. No.

TALEP EDEN

(ŞÜPHELİ)                : (T.C.K.No.:…)

MÜDAFİ :

KONU              :Adli kontrol tedbir kararlarının kaldırılması talebimiz hakkındadır.

AÇIKLAMALAR      :

1-). Sulh Ceza Hakimliği’nin Değişik İş Nolu  dosyasında şüpheli hakkında; CMK’nun 109. maddesinin 3. fıkrasının (a) bendi gereğince yurt dışına çıkmasının yasaklanması suretiyle, CMK’nun 109/3-b maddesi gereğince kamu davası açılıp mahkemece aksi yönde karar verilinceye kadar haftanın 5 günü Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günleri ( resmi ve dini bayramlar hariç) ikametine en yakın kolluk amirliğinde imza atmak suretiyle sağlanmasına, CMK’nun 109/3-k maddesi gereğince ..il sınırlarını terk etmemek suretiyle , Adli kontrolün CMK’nun 109/3-c maddesi gereğince şüphelinin adli mercilerin çağrılarına uymak suretiyle ADLİ KONTROL ALTINA ALINMASINA karar verilmiştir.

2-) İtiraz, hâkim veya mahkeme kararlarına karşı, kararın bir daha başka bir merci tarafında gözden geçirilmesi için başvurulan bir kanun yoludur. Adli kontrol tedbiri kararına karşı da itiraz kanun yoluna başvurulabilir. (CMK madde 111/2)

3-)Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenmiş olan adli kontrol yükümlülüğünün amacı da sanık ya da şüphelinin kaçmasının önlenmesidir.  Ayrıca ölçülülük ilkesinin bir gereği olarak, sanık ya da şüphelinin hayatını önemli ölçüde zorlaştıracak, günlük faaliyetlerini etkileyecek düzenlemelerden kaçınılmalıdır.

Müvekkil ….köfteci dükkanında komilik yapmakta ve günde 12 saate yakın çalışmaktadır. Kendisinin uzun süre mesai yapıyor olması ve haftada 5 gün imzaya gidip gelmesi işlerini ve günlük yaşantısını sekteye uğratmaktadır. Müvekkil sürekli imzaya gidip gelmesi sebebiyle zaman zaman işvereniyle problem yaşamakta, işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmaktadır.

Yargılamaya konu 19/08/2019 tarihindeki hırsızlık olayıyla 18/09/2019 tarihli uzmanlık raporundaki svap incelemesine bakıldığında müvekkilin söz konusu suç eylemini işlemiş olmadığı aşikardır. İlgili incelemede alınmış biyolojik svap örneğinin BAYAN GENOTİPİK ÖZELLİKTE OLDUĞU belirtilmektedir.

Yukarıda bahsi geçen tüm hususlar, müvekkilin sabit ikametgahının olması ve kaçma şüphesibib bulunmaması sebebiyle Sayın Başkanlığınızca imza adli kontrol tedbiri kaldırılmalı, Sayın Başkanlığınız aynı kanaatte değilse de en azından imza günü sayısı azaltılmalı, müvekkile uygulanan adli kontrol hafifletilmedilir.

Yukarıda açıklamış olduğumuz nedenlerden dolayı müvekkil hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılması için işbu itiraz dilekçesini Sayın Başkanlığınıza sunma gereği hasıl olmuştur.

SONUÇ                     : Yukarıda açıklanan ve resen dikkate alınacak nedenlerden dolayı sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin KALDIRILMASINA karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.

Müdafi

Av.

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 18:28

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.