Kötü Komşuya İhtarname Örneği

Nis 16, 2020 | Kat Mülkiyeti-Apartman Hukuku Avukatlığı

Kötü Komşuya İhtarname Örneği

İHTARNAME

 

KEŞİDECİ               :

VEKİLLERİ            :

MUHATAP              :

KONU                      : Kat Mülkiyeti Kanuna aykırı eylemler nedeniyle ihtar.

 

AÇIKLAMALAR    : Sayın Muhatap;

Müvekkilim X ikamet ettiğiniz evin alt katında oturmakta olup vermiş olduğunuz rahatsızlıklar nedeniyle huzur ve sükunu bozulmuş, mağdur edilmiştir. Defalarca kez gece geç saatlerde yüksek sesle konuşmanız ve gürültü çıkarmanız nedeniyle hem müvekkilim hem de diğer apartman sakinleri rahatsız edilmiştir. Gürültü nedeniyle rahatsız olan müvekkilim bu durumu engellemek için yetkili kolluk kuvvetlerine bildirmiştir. Bu uyarıların hiç birisi dikkate alınmamış olup aksine müvekkilime hakaret ve tehditlerde bulunulmuştur.

Kat Mülkiyeti Kanunu m. 18’de “Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.” denilerek apartman sakinlerinin uyması gereken kurallar sayılmıştır. İşbu kurallar yerine getirilmediği takdirde Sulh Hukuk Mahkemesinden kira sözleşmenizin feshini veya kiracısı olduğunuz dairenin satışını isteyebileceğimiz aşağıdaki kanun metninde belirtilmiştir.

KMK 25. Madde : Kat maliklerinden biri bu kanuna göre kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar, o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilirler.

Ayrıca yapmış olduğunuz hakaret ve tehdit fiilleri 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda şerefe ve hürriyete karşı suçlardan sayılmış olup şikayet hakkımız saklıdır.

Huzur ve sükunu bozan fiilleriniz aşağıdaki kanun metni uyarınca suçtur ve şikayet halinde cezalandırılması gerekir. Türk Ceza Kanunu m. 123’te “Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikâyeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.” Keza 5326 sayılı Kabahatler Kanunu m. 36’da “Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişilere” idari yaptırım öngörülmüştür.

Huzur ve sükunu bozan eylemlerinizin tekrarlanması halinde savcılık nezdinde şikayette bulunacağımızı, Sulh Hukuk Mahkemesi nezdinde kira sözleşmenizin feshi ve kiracısı olduğunuz taşınmazın satışını talep edeceğimizi, maddi ve manevi tazminat haklarımızın saklı olduğunu ihtaren bildiririz. tarih

                                                                                          Keşideci Vekili

                                 Av.

Sayın Noter;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini talep ederiz. tarih

  Keşideci Vekili

                                 Av.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kötü Komşuya İhtarname Örneği

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.