Koşulları varsa velayetin taraflara verilmesine yer olmadığına şeklinde hüküm kurulabilir- Yargıtay Kararı

Koşulları varsa velayetin taraflara verilmesine yer olmadığına şeklinde hüküm kurulabilir

“..2-Taraflann boşanmalarına karar verilmiş olmakla ortak çocukların velayetinin düzenlenmesi gerekmektedir. Ortak çocuk Ahmet Çan’ın velayetini davacı anne istemediğini bildirmiş, davalı vasisi de küçüğe bakamayacağını temyiz dilekçesinde beyan etmiştir.

Davalı babanın ise ceza evinde hükümlü olarak kaldığıanlaşılmaktadır. Bu durumda mahkemece velayetin taraflara verilmesine yer olmadığına şeklinde hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde “ortak çocuk Ahmet Çan’ın velayetinin düzenlenmesine yer olmadığına, şeklinde hüküm tesisi doğru olmamış ise de bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, hükmün bu bölümünün düzeltilerek onanmasına karar verilmesi gerekmiştir (HUMK madde 438/7).Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple 5. bendinde yer alan “velayetinin düzenlenmesine yer olmadığına” sözcüklerinin hükümden çıkarılmasına, yerine “velayetinin taraflara verilmesine yer olmadığına” sözcüklerinin eklenmesine, hükmün bu bölümünün düzeltilmiş şekliyle, hükmün temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple onanmasına” (Y2HD, 01.07.2015, E. 2015/404, K. 2015/14250)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 22 Nisan 2020 20:05

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.