Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Koşula Bağlı Satış Vaadi Sözleşmesinde Koşulu Yerine Getirmeyen Taraf Sözleşmenin İptalini İsteyebilir Mi?

Koşula Bağlı Satış Vaadi Sözleşmesinde Koşulu Yerine Getirmeyen Taraf

HGK 4.10.1972-1/110772 s. kararında vurgulandığı gibi; koşula bağlı satış vaadi sözleşmesinde koşulu yerine getirmekle yükümlü olan taraf, koşul yerine getirilmedi için sözleşmenin iptalini isteyemez. Esasen karşılıklı taahhütleri içeren sözleşmelerde iki taraftan birinin borcunu vadesinde yerine getirmemesi ve hatta temerrüde düşmesi, sözleşmenin kendiliğinden münfesih olmasını gerektirmeyip, karşı tarafa yöntemince sözleşmeyi fesih yetkisi verir.

Koşula Bağlı Satış Vaadi Sözleşmesinde Koşulu Yerine Getirmeyen Taraf

Anılan karara göre; “Satış vaadi akdi, satışı vaat edilen taşınmazın mülkiyet hakkının acıya geçmesi için MK m. 634 uyarınca gerekli resmi satış akdinin yapılması taahhüdünden ibarettir. Anlaşmada tayin edilmiş bulunan bedelin, satış akdindeki tam ödenecek bedel olmadığı ancak o bedelin bulunmamasına yarayan bir rakamin para ile ifade edilen şekli olduğu görülmüştür. Çünkü satış mevzuu taşınmazın yüz ölçümünün tam olarak tayin edilmediği, ölçü yapılıp hakiki yüz ölçümü miktarı tespit edildikten sonra satış bedelinin tayin edileceğini taraflar açıkça belirtmişlerdir ve ölçü işinin yapılmasını satıcı taahhüt etmiştir. Ancak satıcı da taahhüdünü yerine getirmemiştir. Şu hale göre hakiki satış bedelinin tespitine yarayacak hali mümkün kılmamıştır. Bu durumda bakiye satış bedelinin ödeneceğine dair alıcının taahhüdünde tayin edilmiş bulunan tarihte ödenmemiş bulunması satıcının ölçü işini yapmaktaki temerrüdü sebebiyle satış bedelinin tam olarak tayin edilmemiş olması sebebinden ileri gelmiştir. Evvela satıcının ölçü işini yapmaması hakiki bedelin ortaya çıkmasına ve davalının emrine amade kılınması lazım gelen paranın bilinmesine mani olmuştur. Bilinmeyen bir parayı kati satış bedeli olarak alıcı davalının emrine arz edemez idi…

Son düzenleme tarihi 20 Ağustos 2020 17:54

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.