Koruma ve Tedbir Nafakası Talepli Dava Dilekçesi

May 23, 2020 | Dilekçeler

Koruma ve Tedbir Talepli Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

                                                                                               TEDBİR TALEPLİDİR.


DAVACI                   :

VEKİLİ                     : 

DAVALI                    : 


KONU                       :  Davalı tarafından müvekkile uygulanan ekonomik sadakate aykırı, ekonomik şiddet içeren davranışlar nedeni ile Mahkemenizden, davalının müşterek konuttan uzaklaştırılması 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda yazılı diğer tedbirlerin alınması hakkında talep ve beyanlarımızın sunulmasından, müvekkil için 500,00.-TL tedbir nafakasına, müşterek çocuklardan X için 500,00.-TL tedbir nafakasına, X için 500,00.-TL tedbir nafakasına karar verilmesi talebinden ibarettir.


AÇIKLAMALAR: 

1) Müvekkil X ile, davalı eş X yılında evlenmişlerdir. X yıldır devam eden bu evlilikten X doğumlu  X isimli ve X doğumlu X isimli müşterek iki kız çocukları bulunmaktadır.

2) Davalı eş evlilik birliğine ilişkin görevlerini yerine getirmeyen, çalışmayan, sürekli iş değiştiren, her girdiği işten çıkan, eşine ve çocuklarına bakmayan bir babadır. Birlik görevlerini yerine getirmeyen davalı eş müşterek konuta ara sıra gelmekte ve eviyle ailesiyle hiç ilgilenmemektedir. Davalı eş, kumar oynamakta ve çeşitli sebeplerle sürekli çevresine borçlanıp, borçlarını ödemeyerek müvekkili ve çocuklarını alacaklılarla karşı karşıya bırakmaktadır. Alacaklılar, müşterek konuta gelmekte, müvekkili ve çocukları rahatsız etmektedir. Davalı eşin, aile düzenini bozacak derecede borçlanması, müvekkile ve çocuklarına psikolojik ve ekonomik şiddet uygulaması nedeniyle davalının müşterek konuttan uzaklaştırılmasını ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda yazılı diğer tedbirlerin alınmasına ve müvekkil için 500,00.-TL tedbir nafakasına, müşterek çocuklardan X için 500,00.-TL tedbir nafakasına, X için 500,00.-TL tedbir nafakasına karar verilmesini talep etmekteyiz.

3) Davalı eş, yaklaşık olarak X yıldır düzenli olarak bir işte çalışmamakta olup, müvekkil asgari ücretle bir lokantada çalışmakta evin, çocukların, davalı eşin ihtiyaçlarını karşılamakta ve hatta davalı eşin borçlarını da ödemektedir. Davalı eş, borçları için müvekkile X’ den X.-TL., X Bank’ dan X.-TL. krediler çektirmiş ve müvekkili ekonomik gücünün üstünde borçlandırmıştır. Kredi taksitleri, borçları ve ailenin ihtiyaçları konusunda müvekkile hiç destek olmayan davalı eş bununla da kalmayıp sorumsuz  bir şekilde hala çalışmamakta borçlanmaya devam etmekte ve bulduğu parayla da kumar oynamaktadır. Müvekkil davalı eşin borçlarını ve ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için kendi ailesinden destek almaktadır. Müvekkilin ve müşterek çocukların davalı eşin bu sorumsuz hareketlerine dayanma gücü artık kalmamıştır.  

4) TMK. m. 185 f/3’e göre ekonomik sadakat yükümlülüğünü yerine getirmeyen, müvekkile çocuklarına ekonomik şiddet içeren davranışlarda bulunan, çalışmayan, birliğin yönetimi konusunda ekonomik şiddette bulunan davalı eşin bu davranışları aile içi şiddeti oluşturmakta olup, tüm bu şiddetlerin önlenmesi amacıyla 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda yazılı tedbirlerin davalı eş aleyhine uygulanmasına kararı verilmesi için iş bu başvurunun yapılması zorunluluğu doğmuştur

SONUÇ VE İSTEK             : Yukarıda açıklanan ve mahkemece re’ sen nazara alınacak nedenlerle;

  1. Davalının müşterek konuttan uzaklaştırılmasına ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda yazılı diğer tedbirlerin alınmasına
  2. Müvekkil için 500,00.-TL tedbir nafakasına, müşterek çocuklardan X için 500,00.-TL tedbir nafakasına ve X için 500,00.-TL tedbir nafakasına,

karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. tarih
                                                                                              

                                                                                            Davacı Vekili

                                                                                         Av. 

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank