Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Korsan Taksicilik Cezasına İtiraz Dilekçesi

Korsan Taksicilik Cezasına İtiraz Dilekçesi

X SULH CEZA MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                    :

DAVALI                    : X Valiliği

KONU                       : Diğer tüm yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla, X Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün 02.04.2014 tarih ve …… sıra nolu idari para cezasına, itirazlarımızın sunulması hakkındaki taleplerimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR     :

1- Adıma kayıtlı olan 34……. plakalı araç X tarihinde, trafik polisleri tarafından amaç dışı taşımacılık yapıldığı iddiasıyla 60 gün süre ile trafikten men edilmiştir. Davaya konu araç özel aracımdır. Olay günü de, hem eşimin akrabası olan hem de aynı zamanda üyesi bulunduğum Balkan Türkleri Dayanışma ve Eğitim Derneği’nin de üyesi olması sebebiyle dernek faaliyetlerinde de sürekli olarak birlikte olmamızdan dolayı yakın arkadaş olduğum ……’ı uçağa yetişmesi için Atatürk Havalimanı’na bıraktım. Havalimanı önünde durduğumda trafik polisleri yanımıza gelerek korsan taşımacılık (amaç dışı taşımacılık) yaptığım iddiasıyla, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun EK2/3 maddesi gereğince 34……. plakalı aracı 60 gün süre ile trafikten men ettiler.

Ayrıca yasanın EK2/3 maddesi gereğince 112504 seri nolu makbuzla hakkımda idari para cezası kestiler. Daha sonra ……..’dan öğrendiğim kadarıyla polisin zorlayıcı tavırları ve uçağı kaçırma endişesiyle, polis tarafından uzatılan evrakı okumadan imzalamıştır. Bu hususta sayın mahkemeniz tarafından gerek duyulması halinde ……’ın tanık olarak dinlenmesini de talep ediyorum. Ayrıca polisler tarafından arama kararı olmamasına rağmen yasadışı bir şekilde, telefonum elimden alınarak içeriği kontrol edilmiş, aynı zaman da cüzdanım boşaltılmış ve yöneticisi olduğum apartmanın elektrik borcunun ödemek için cüzdanımda bulunan 150-TL para dahi trafik polisleri tarafından sorulmuştur.

3- Görüleceği üzere trafik polisleri tarafından aracın 60 günlük süre ile trafikten menine ve idari para cezası kesilmesine ilişkin olarak yapılan tüm işlemler, yasaya aykırı olarak yapılmıştır. Davaya konu araç şahsi aracım olup hiçbir ticari iş için kullanmamaktayım. Gerek kendim gerekse eşim emekli olduğundan dolayı ekonomik olarak, iddia edildiği gibi korsan taksicilik yapmaya ihtiyacım da bulunmamaktadır.

Polislerin dayanaktan yoksun olarak, aracım ile korsan taksicilik yaptığım iddiasında bulunarak aracı bağlamalarını anlayabilmek mümkün değildir. Bir an için polislerin mantığı ile hareket edecek olursak herhangi bir araç içerisinde aynı soyadı taşımayan şahısların seyahat etmeleri durumunda her araç, korsan taksicilik faaliyetinde bulunmak durumunda kalacaktır. Dolayısıyla polislerin bu uygulaması dayanaktan yoksundur. Bu nedenle hem para cezasının tarafımdan ödenmesi hem de aracımın 60 gün süre ile bağlı kalması maddi ve manevi anlamda zarar görmeme sebebiyet vereceği gibi dava konusu işlemin uygulanmasının mülkiyet hakkımın ve seyahat özgürlüğümün sınırlandırılmasına sebebiyet vererek telafisi güç zararlara neden olacağından dolayı dava konusu işlemin, idari para cezası tutanağının iptali ile davamın kabulüne karar verilmesi gerekmektedir.

HUKUKİ SEBEPLER : 2918 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat

DELİLLERİM             :

1-02.04.2014 tarih ve HF seri …… sıra numaralı trafik idari para cezası karar tutanağı, 02.04.2014 tarih ve …….. nolu araç trafikten men tutanağı,

3- Eşim ile …….’ın akrabalıklarının ispatı için nüfus kayıtları,

4- ……. ile aynı derneğin üyesi olduğumun tespiti için Balkan Türkleri Dayanışma ve Eğitim Derneği’nin kayıtları

5- Olay günü aracımla havalimanına bıraktığım arkadaşım ve akrabam olan ….’ın tanıklığı.

6- Kanunen ikamesi mümkün her tür yasal delil

SONUÇ VE İSTEM    : Yukarıda ki açıklamalarımdan da açıkça anlaşılacağı üzere diğer tüm yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla, 34…….. plakalı aracın 2918 sayılı yasanın EK2/3 maddesi gereğince trafikten men edilerek idari para cezası kesilmesine ilişkin 02.04.2014 tarihli ve HF seri ….. sıra numaralı idari para cezası karar tutanağına itiraz ediyorum. İtirazlarımın kabulü ile hukuka aykırı idari para cezasının iptaline ve yargılama giderlerinin karşı tarafa bırakılmasına karar verilmesini sayın mahkemenizden saygılarımla arz ve talep ederim.

İtiraz eden
Adana Avukatı – Avukat Saim İNCEKAŞ


EKLERİ                      :

1-      X nolu idari para cezası makbuzu sureti

2-      Araç trafikten men tutanağı

3-      Araç ruhsat sureti

4-      Benim ve X’ın X Dayanışma ve Eğitim Derneği üyelik kayıtları

Son düzenleme tarihi 4 Haziran 2020 12:38

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.