Korsan Cd leri Şikayet ve Toplatılması Talebi

May 18, 2019 | Savcılık-Soruşturma

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA,

YAKINAN                           :

TC KİMLİK NUMARASI :

VEKİLİ                                 : Avukat Saim İNCEKAŞ

ŞÜPHELİ                              :

SUÇ                                       : 5846 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçu

SUÇ TARİHİ                        : …/…/…

SUÇ KONUSU                     : Şikayet konusu yerde, hak sahibi müvekkilimizin yazılı izni olmaksızın sahte olarak  ve herhangi bir yetki sözleşmesine dayanmadan işlenip çoğaltılan ve satışa

AÇIKLAMALAR                :

1-) Yapılan araştırmada şikayet edilen adreste yapımı müvekkilimize ait bulunan “….” adlı filme ait CD’ler , müvekkilimizin izni olmaksızın korsan olarak çoğaltılmış olduğunu ve bandrolsüz olarak şikayete konu yerde sattığını öğrenmiş bulunmaktayız.

2-) Bilindiği gibi 5846 sayılı yasa madde 71 de“ Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa

3-)Yine aynı yasanın madde 75 de” Şikâyet üzerine Cumhuriyet savcısı suç konusu eşya ile ilgili olarak 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre elkoyma koruma tedbirinin alınmasına ilişkin gerekli işlemleri yapar. Cumhuriyet savcısı ayrıca, gerek görmesi hâlinde, hukuka aykırı olarak çoğaltıldığı iddia edilen eserlerin çoğaltılmasıyla sınırlı olarak faaliyetin durdurulmasına karar verebilir. Ancak, bu karar yirmi dört saat içinde hâkimin onayına sunulur. Hâkim tarafından yirmidört saat içinde onaylanmayan karar hükümsüz kalır.” hükmü yer almaktadır.

4-) Yapımı ve telifi müvekkilimize ait olan “….”adlı filme CD’ler, hukuka aykırı yollarla ve müvekkimizin izni olmaksızın korsan olarak çoğaltılmıştır. Bu sebeple müvekkilimiz büyük zararlara uğramaktadır.

5-) Yukarıda açıklanan nedenlerle ilgili kişilerin yakalanarak cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılması için, müvekkilimiz adına tarafınıza başvurma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : Hak sahipliğini gösterir

HUKUKİ DELİLLER        : 5846 S. K. m. 71, 75, 81; 5271 S. K. m. 127

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıkladığımız ve re’sen göz önüne alacağınız nedenlerle, ilgili şahıs veya şahısların cezalandırılmasının sağlanması için tüm şikâyet konusu yerlerde (işyerleri ve depolarında) Yakınan Vekili

                                                                                                          Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Seyhan/Adana 01010 – Ziya Algan İş Merkezi
av-saimincekas.com

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.