Bir Sayfa Seçin

Korsan Cd leri Şikayet ve Toplatılması Talebi

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA,

YAKINAN                           :

TC KİMLİK NUMARASI :

VEKİLİ                                 : Avukat Saim İNCEKAŞ

ŞÜPHELİ                              :

SUÇ                                       : 5846 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçu

SUÇ TARİHİ                        : …/…/…

SUÇ KONUSU                     : Şikayet konusu yerde, hak sahibi müvekkilimizin yazılı izni olmaksızın sahte olarak  ve herhangi bir yetki sözleşmesine dayanmadan işlenip çoğaltılan ve satışa

AÇIKLAMALAR                :

1-) Yapılan araştırmada şikayet edilen adreste yapımı müvekkilimize ait bulunan “….” adlı filme ait CD’ler , müvekkilimizin izni olmaksızın korsan olarak çoğaltılmış olduğunu ve bandrolsüz olarak şikayete konu yerde sattığını öğrenmiş bulunmaktayız.

2-) Bilindiği gibi 5846 sayılı yasa madde 71 de“ Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa

3-)Yine aynı yasanın madde 75 de” Şikâyet üzerine Cumhuriyet savcısı suç konusu eşya ile ilgili olarak 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre elkoyma koruma tedbirinin alınmasına ilişkin gerekli işlemleri yapar. Cumhuriyet savcısı ayrıca, gerek görmesi hâlinde, hukuka aykırı olarak çoğaltıldığı iddia edilen eserlerin çoğaltılmasıyla sınırlı olarak faaliyetin durdurulmasına karar verebilir. Ancak, bu karar yirmi dört saat içinde hâkimin onayına sunulur. Hâkim tarafından yirmidört saat içinde onaylanmayan karar hükümsüz kalır.” hükmü yer almaktadır.

4-) Yapımı ve telifi müvekkilimize ait olan “….”adlı filme CD’ler, hukuka aykırı yollarla ve müvekkimizin izni olmaksızın korsan olarak çoğaltılmıştır. Bu sebeple müvekkilimiz büyük zararlara uğramaktadır.

5-) Yukarıda açıklanan nedenlerle ilgili kişilerin yakalanarak cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılması için, müvekkilimiz adına tarafınıza başvurma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : Hak sahipliğini gösterir

HUKUKİ DELİLLER        : 5846 S. K. m. 71, 75, 81; 5271 S. K. m. 127

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıkladığımız ve re’sen göz önüne alacağınız nedenlerle, ilgili şahıs veya şahısların cezalandırılmasının sağlanması için tüm şikâyet konusu yerlerde (işyerleri ve depolarında) Yakınan Vekili

                                                                                                          Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Seyhan/Adana 01010 – Ziya Algan İş Merkezi
av-saimincekas.com

0 0 oy
Makale Puanı

May 18, 2019 | Savcılık-Soruşturma | 0 yorum

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız