Bir Sayfa Seçin

Korona-Covid 19 Nedeniyle Mazeret Dilekçesi

X ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

 DOSYA NO: 2019/E.          

DAVALI                   :

VEKİLİ                     :

KONU                       :Mazeret beyanı

Corona Virüs ( COVİD-19) salgını sebebiyle alınan önlemler çerçevesinde ve X Esas sayılı dosyasından duruşmamız olduğundan yukarıda no’su yazılı dosyanın X  günü saat X de   yapılacak duruşmasına  katılamayacağım.

Mazeretimin kabulü ile yeni duruşma gün ve saatinin UYAP marifetiyle öğrenilmesine karar verilmesi bilvekale arz ve talep olunur. tarih

Saygılarımla

Davalı Vekili

Son Güncelleme Tarihi