Kooperatiften Bilgi Talebi İhtarnamesi

Kooperatiften Bilgi Talebi İhtarnamesi

İHTARNAME

KEŞİDECİ     :

VEKİLİ          :

MUHATAP    :

Adres              :

AÇIKLAMA

  1. Müvekkil ………… üye numarası ile kooperatifinizin ortağı konumundadır.
  2. Müvekkilimin üyesi bulunduğu kooperatifinizle alakalı olarak tarafınızdan tarafımıza aşağıda belirteceğimiz hususlarda bilgi verilmesini talep ederiz.
  3. Yapı kooperatifi statüsündeki kooperatif bünyesinde başlanmış herhangi bir inşaat var mıdır? Varsa başlanılan inşaat hali hazırda ne durumdadır? Yoksa kooperatif bünyesinde inşaata neden başlanılmamıştır? Tarafımıza bilgi verilmesini ihtar ve talep ederiz.
  4. Müvekkilin üyesi olduğu kooperatifin taraf olduğu adli-idari davaların var olduğu hususunda duyumlar almaktayız. Bu hususta kooperatifin tarafı bulunduğu davalar hususunda tarafımıza yargı kolu, mahkeme adı, esas yılı vb., bilgilerini içerir şekilde bilgi verilmesi gerektiğini ihtar eder ve talep ederiz.
  5. Kooperatife ait hali hazırda taşınmaz var mıdır? Var ise açık adres bilgileri ile birlikte ada, pafta ve parsel bilgilerinin tarafımıza teferruatlı olarak bildirilmesini talep ederiz.
  6. Müvekkilimin üyesi bulunduğu kooperatif bünyesinde herhangi bir borcu söz konusu mudur? Üye olarak görevleri, bakiye borcunun kalıp kalmadığı ve ne kadar ödeme yaptı hususlarında tarafımıza bilgi verilmesini talep ederiz.

Sayın Noter;

Üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının dairenizde saklanmasını, bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshanın tebliğ şerhli olarak tarafımıza verilmesini talep ederim.

Saygılarımızla. tarih                                                         

Vekili

Av.

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 16:17

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.