Kooperatif Üyeliğinin Tespiti Dava Dilekçesi

Kooperatif Üyeliğinin Tespiti Dava Dilekçesi


…….  MAHKEMESİNE

DAVACI                                          :

VEKİLİ                                            : Avukat Saim İNCEKAŞ

DAVALI                                           :

KONU                                               : Müvekkilimin Kooperatifin Üyesi ve Ortağı Olduğunun Tespiti ile İhtiyati Tedbir Konulmasına Karar Verilmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR                           :

1-) Müvekkilim …,  davalı kooperatifin üyesi olup, aidat borçlarını da düzenli olarak ödemektedir. Davalı kooperatif, … Noterliğinden …/…/… tarih ve …  yevmiye numaralı bir ihtarname çekerek müvekkilimin … TL. borcu olduğunu bildirmiş ve ödemesi için de müvekkilime … gün süre vermiştir. Söz konusu ihtarname …/…/… tarihinde müvekkilimin eşine tebliğ edilmiştir.

2-) Müvekkilim, söz konusu ihtarname üzerine …/…/… tarihinde davalı kooperatifin … Bankası … Şubesinde bulunan hesabına … TL. yatırmıştır. Buna rağmen davalı kooperatif, … Noterliğinden …/…/… tarih ve … yevmiye numaralı ihtarname ile müvekkilime kooperatif Yönetim Kurulunun …/…/… tarih ve … sayılı kararı ile kooperatif üyeliğinden çıkarıldığını bildiren bir ihtarname çekmiştir. Ancak söz konusu ihtarname müvekkilime tebliğ edilmemiş, müvekkilim bu durumu daha sonradan diğer ortaklardan öğrenmiştir.

3-) Söz konusu usulsüz ve kanunsuz ihtar ve ihraç kararına dayanılarak, müvekkilime ait bulunan kooperatifteki … numaralı daire, …/…/… tarihinde yapılacak olan açık arttırma ile devredilecektir. Yapılacak devir nedeniyle doğacak mağduriyetin önlenmesi amacıyla müvekkilime ait daire üzerine ihtiyati tedbir konulmasını talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER                  : 1163 S. K. m. 16, 27 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                    : Müvekkilimin kooperatifteki özel dosyası ve kooperatif kayıtları, kooperatifin banka kayıtları, kooperatifin kararları, ödeme makbuzları, ihtarnameler, bilirkişi incelemesi, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilime ait … nolu dairenin üçüncü kişilere devrini önlemek ve …/…/… tarihinde yapılacak olan açık arttırma engel olmak amacıyla tapu kaydına ihtiyati tedbir konulmasına, müvekkilimin davalı kooperatifin üyesi olduğunun tespitine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

Davacı Vekili

Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukat ve Hukuk Danışmanlık Bürosu “kooperatif üyeliğinin tespiti” davalarında profesyonel danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır. Avukat Saim İNCEKAŞ Adana merkezli çalışmakta olup İncekaş Hukuk Bürosu adresi şu şekildedir: Kayalıbağ Mahallesi, Ziya Algan İş Merkezi K:5 D:41, Seyhan/Adana. Avukatlık ve danışmanlık hizmeti almak için direkt olarak “05349109743” numarasını arayarak iletişime geçebilirsiniz.

Son düzenleme tarihi 13 Eylül 2020 17:49

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.