Kooperatif Üyeliğinden Çıkarılma Kararının İptali İstemi

Kooperatif Üyeliğinden Çıkarılma Kararının İptali İstemi


… TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DAVACI                               :

VEKİLİ                                 :

DAVALI                               : …Yapı Kooperatifi  (tam ünvanı ve tam adresi)

KONU                                   : …Yapı Kooperatifi Yönetim kurulunun  …gün ve …sayılı ortaklıktan çıkarılma kararının iptali talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR               :

1- Kooperatif Yönetim Kurulu… gün ve… sayılı kararıyla müvekkil davacının aidat borcunu ödemediği gerekçesiyle kooperatif üyeliğinden ihracına karar vermiştir.

2- Müvekkilimin borçlu bulunduğu aidat tutarını ödememesi gerekçesiyle müvekkile bir kez ikaz yazısı gönderilmiş olup Kanunda belirtilen süreler beklenmeden kooperatif üyeliğinden ihraç kararı alınmıştır.

3- Kooperatifler Kanunun 27. maddesine göre, yapılan on gün süreli ilk ve yazılı tebligattan sonra bir aylık süre içinde borcun ödenmesi için ikinci kez ikazda bulunulması gerekmektedir. Halbuki Yönetim Kurulu, on gün süreli tek ihtarla müvekkilin üyelikten ihracına karar vermiştir. Bu husus Kanuna ve Kooperatif Ana sözleşmesine aykırıdır. İlk ikaz süresi içinde müvekkilimin maddi olanakları yeterli olmadığından aidat yükümlülüğünü yerine getirememiştir. Ancak müvekkil daha sonra borcunu ödemiş ve halen de kooperatife borcu bulunmamaktadır.

4- Hukuka aykırı Yönetim Kurulu kararının iptali için sayın Mahkemenize başvurmak zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER       : Kooperatifler Kanunun 16 ve 27. maddeleri, Kooperatif Ana

sözleşmesi, yönetim kurulu karar örneği ve diğer yasal

nedenler.

HUKUKİ DELİLLER        : Kooperatif ana sözleşmesi ve diğer yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM                        : Açıkladığımız   nedenlerden dolayı yönetim kurulunun … gün ve … sayılı müvekkilimin ortaklıktan ihracına ilişkin kararının iptalini,yargılama giderleriyle avukatlık ücretinin davalı kooperatife yükletilmesini saygıyla vekaleten dilerim. …/…/…

Davacı Vekili

Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 03:04

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorumları Göster

  • 1163 sayılı kooperatifler kanunun 10 maddesinin tüm şartlarını taşıyorum.1163sayili kooperatifler kanunun 17. Maddesine göre hisse devri yöntemiyle taşıyıcılar kooperatifinden hisse satın aldım (noter satışı var).buna rağmen üyelik kaydım yapılmıyor. Sebep olarak üzerimde aracım Yok deniyor.ancak noterden 2 yıllık kiraladığım araç var,ve kooperatifin amacına uygun.yasal. Olarak ne yapmalıyım?

    Cevap vermekten vazgeç

    Bir yorum bırakın

    E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.