Konut Üzerinde Mülkiyet Hakkı Tesisi Dilekçesi

Konut Üzerinde Mülkiyet Hakkı Tesisi Dilekçesi


…….  MAHKEMESİNE

 

 

 

DAVACI                                          :

 

VEKİLİ                                            :

 

DAVALI                                           :

 

KONU                                               : Konut Üzerinde Mülkiyet Hakkı Tanınması İstemi.

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-)  Müvekkilim, davalıların murisi … ile evliydi.

 

2-) Müvekkilim, muris ile ölümünden evvel, paylaşma konusu evde birlikte oturmaktaydılar. Davacının ayrıca bir konutu olmadığı için, eski yaşantısını devam ettirebilmek açısından, aynı konutta oturmak zorundadır. Gerekirse bedel eklemeyi kabul etmektedir.

 

3-) Bu nedenle, paylaşma konusu konut üzerinde mülkiyet hakkı tesis edilebilmesi için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m. 652 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                    : Nüfus kayıtları, birlikte ikamet kayıtları, tanık beyanları ve diğer deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilim lehine müşterek konut üzerinde mülkiyet hakkı tesis edilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

Davacı Vekili

Av.

 

 

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.