Konkordatonun Reddinden Sonra İflas İstemi Dilekçesi

Konkordatonun Reddinden Sonra İflas Davası Dilekçesi


…  SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

İCRA DOSYA NO: 

 

DAVACI: 
VEKİLİ: 

Adres girilmemiş

DAVALI: 
DAVA KONUSU:İflas kararı verilmesi istemidir. 

 

AÇIKLAMALAR:1- Davalı, konkordato süresi almış ancak süre içinde uygun işlemlerde bulunmamıştır ve bu yüzden mahkemece konkordato anlaşması onanmamıştır.

(EK- 1- Mahkeme kararları)

2- Bu nedenle, süresinde borçlunun iflasına karar verilmesi zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER:İİK. md. 301 vd. ve ilgili mevzuat

 

DELİLLER:1- Mahkeme kararları

2- Tanıklar

3- Keşif

4- Bilirkişi incelemesi vs. diğer yasal deliller

 

SONUÇ VE İSTEM:Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla; davanın kabulü ile İİK. md. 301 hükmü uyarınca borçlu … ‘in iflasına karar verillmesini saygı ile vekil eden adına arz ve talep ederim. 08/01/2018
  

DAVACI VEKİLİ
Avukat

 

 

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak ve kopyalamak için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için site menüsünde yer alan Soru-Cevap forumuna katılmanız ve 10 adet farklı başlık altında cevap yazmanız gerekmektedir. Giriş şifreniz 10 adet cevabınız sonrası tarafınıza iletilir.