Anasayfa » DİLEKÇELER » Konkordatonun Reddinden Sonra İflas İstemi Dilekçesi

Konkordatonun Reddinden Sonra İflas İstemi Dilekçesi

Konkordatonun Reddinden Sonra İflas Davası Dilekçesi


…  SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

İCRA DOSYA NO :  

 

DAVACI :  
VEKİLİ :  

Adres girilmemiş

DAVALI :  
DAVA KONUSU : İflas kararı verilmesi istemidir. 

 

AÇIKLAMALAR : 1- Davalı, konkordato süresi almış ancak süre içinde uygun işlemlerde bulunmamıştır ve bu yüzden mahkemece konkordato anlaşması onanmamıştır.

(EK- 1- Mahkeme kararları)

2- Bu nedenle, süresinde borçlunun iflasına karar verilmesi zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER : İİK. md. 301 vd. ve ilgili mevzuat

 

DELİLLER : 1- Mahkeme kararları

2- Tanıklar

3- Keşif

4- Bilirkişi incelemesi vs. diğer yasal deliller

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla; davanın kabulü ile İİK. md. 301 hükmü uyarınca borçlu … ‘in iflasına karar verillmesini saygı ile vekil eden adına arz ve talep ederim. 08/01/2018
  

DAVACI VEKİLİ
Avukat

 

 

Özet- Aşağıdaki Tabloda Bilgi Almak İstediğiniz Maddelere Tıklayabilirsiniz.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Danışma Formu
WhatsApp
Telefon Görüşmesi
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.