Konkordatonun Reddinden Sonra İflas İstemi Dilekçesi

Son Güncelleme Tarihi

Konkordatonun Reddinden Sonra İflas Davası Dilekçesi


…  SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

İCRA DOSYA NO: 

 

DAVACI: 
VEKİLİ: 

Adres girilmemiş

DAVALI: 
DAVA KONUSU:İflas kararı verilmesi istemidir. 

 

AÇIKLAMALAR:1- Davalı, konkordato süresi almış ancak süre içinde uygun işlemlerde bulunmamıştır ve bu yüzden mahkemece konkordato anlaşması onanmamıştır.

(EK- 1- Mahkeme kararları)

2- Bu nedenle, süresinde borçlunun iflasına karar verilmesi zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER:İİK. md. 301 vd. ve ilgili mevzuat

 

DELİLLER:1- Mahkeme kararları

2- Tanıklar

3- Keşif

4- Bilirkişi incelemesi vs. diğer yasal deliller

 

SONUÇ VE İSTEM:Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla; davanın kabulü ile İİK. md. 301 hükmü uyarınca borçlu … ‘in iflasına karar verillmesini saygı ile vekil eden adına arz ve talep ederim. 08/01/2018
  

DAVACI VEKİLİ
Avukat

 

 

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.