Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Konkordatonun Feshi Talebi

Konkordatonun Feshi Talebi Nasıl İstenir?

Adana X Asliye Ticaret Mahkemesine

Dosya No                            :

Konkordatonun

Feshini İsteyen alacaklı   :

Vekili                                      :

Karşı Taraf (Borçlu)            :

Vekili                                      :

Davanın Konusu                : Konkordatonun feshi talebi

İzahı:       

1- Sayın mahkemeniz tarafından …………. tarih ve ………/…. sayılı kararla borçlu ……… hakkında konkordatonun tasdikine karar verilmiş bulunmaktadır.

2- Ancak, borçlu ………., söz konusu konkordato tasdiki kararına konu olan konkordato projesinde belirtmiş olduğu taksit ve ödeme planına uymamış, vadesi gelen borçlarını ödememiştir. Bu durum ise başta müvekkilim firmaya 128.000-TL olmak üzere tüm alacaklıları zor durumda bırakmaktadır.

3- Diğer taraftan, borçlunun bazı davranışları, söz konusu konkordatoyu kötü niyetli olarak ilan ettiğini ortaya koymaktadır, zira vadesi gelen borçlarını ödemek yerine basiretsiz tacir gibi yaşamaktadır.

4- Bu durum, alacaklı olan müvekkilim firmanın X -TL maddi bakımdan sıkıntılara soktuğundan iş bu konkordatonun feshi davasını açma zorunluluğunu doğurmuştur.

Davalının konkordato şartlarını ihlal etmesi nedeniyle dava açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

Sonuç Ve İstem : Yukarıda saydığımız nedenlerle; davamızın kabulü ile, Borçlu ………… hakkında verilen konkordato kararının feshine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin borçlu üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

Alacaklı Vekili

Av.

Son düzenleme tarihi 20 Haziran 2020 18:15

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.