Konkordato çek şikayetinde savunma

Oca 10, 2021 | İcra Hukuku

ADANA 2. İCRA CEZA MAHKEMESİ ‘NE

DOSYA NO:

SANIK:

VEKİLİ:

MÜŞTEKİ:

VEKİLİ:

KONU: Müvekkil adına Adana 2. Asliye Ticaret Mahkemesi  E. Sayılı dosyasından … tarihinde verilen konkordato geçici mühlet kararı neticesinde savunmalarımızın sunulması hakkında.

AÇIKLAMALAR    :

Müvekkilimiz …………….. İnş. Müh. San. Tic. Ltd. Şti. Nin şirket yetkilisi olup müşteki ile şirket arasındaki ticari ilişki neticesinde müvekkil tarafından dava konusu çek verilmiştir. Bahse konu çek müvekkilimizin firması genel olarak ülkemizin için bulunduğu olumsuz ticari hayat nedeniyle maddi anlamda zor duruma düşmüş olması sebebiyle KAST olmaksızın ödenememiş ve karşılıksız damgası yemiştir. Müvekkilimizin elinde olmayan sebepler sonucu şirket mali imkansızlık içine düşmüştür. Çekin düzenlenmesi ve cari hesap ilişkisinin oluşması itibariyle müvekkilin ve müvekkil şirketin aktif ve pasifi itibariyle borcu karşılama ve düzenlenen çeki ödeyebilecek nitelikteydi. Karşılıksız çek düzenleme suçu şekli bir suç değildir. Ceza hukuku “şekli suç” kavramını reddeder.

Bir suçun işlenmesinde aranan asıl unsur kast, kanun koyucunun açıkça öngördüğü durumda da taksirdir. Düzenlediği çekin kanuni ibraz süresi içerisinde karşılığını hazırlaması gereken çek keşidecisi bu bedeli elinde olmayan sebeplerle ve kusuru olmaksızın bankada hazır bulunduramaması durumunda karşılıksız çek düzenleme suçunun oluşmayacağı açıktır. DAVA KONUSU ÇEKE İLİŞKİN OLARAK DA MÜVEKKİLİMİN KASITLI BİR EYLEMİNDEN BAHSETMEK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR.

Müvekkilin yetkilisi olduğu ve çekin keşidecisi şirket hakkında Adana 2. Asliye Ticaret Mahkemesi   E. Sayılı dosyasından … tarihinde 3 aylık geçici mühlet kararı verilmiştir. Konkordato talebi ve teklifi de alacaklıların tüm alacaklarını ödeme niyeti ve gayreti ile yapılmıştır.

Çek Kanunu’nun 5/1 maddesine dayanarak sanık müvekkil hakkında yapılan şikayet dolayısıyla karşılıksız çek düzenleme suçunun oluşması için manevi unsurun gerçekleşmesi gerekmektedir. Suçun manevi unsuruna ilişkin bir açıklık yok ise, bu suç ancak kasten işlenebilecektir. Maddede bir açıklık mevcut olmadığından karşılıksız çek düzenleme suçunun oluşması için de manevi unsur olarak kastın varlığı şarttır.

YARGITAY 19. CEZA DAİRESİ’NİN 2019/23974 E. 2019/9339 K. SAYILI BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ CEZA DAİRELERİ ARASINDAKİ UYUŞMAZLIĞIN GİDERİLMESİNE DAİR KARARINDA;

“Karşılıksız çekle ilgili ceza davasına bakan icra ceza mahkemesinin, konkordato yargılamasını “bekletici mesele” yapması ve “konkordatonun tasdikine” karar verilmesi halinde, konkordato anlaşmasına göre hüküm ve sonuçları yeniden belirlenen suça konnu çekin, ibraz tarihinden sonra suçun konusunu oluşturan bir çek olmaktan çıkması nedeniyle, tüzel kişi yetkilisi sanıkların “beraatine” karar vermesi gerektiği- “Konkordatonun reddi” halinde ise, bu süreçte çek hesabının yönetimi, bu hesaba para aktarma gibi yetkiler komisere verilmişse ve bankaya ibraz edilen çek komiserin yetkili olduğu dönemde karşılıksız çıkmışsa, yine şirket yetkilisi gerçek kişilerin “cezai sorumluluklarının devam etmeyeceği”;  ” şeklinde karar verilmiştir.

Müvekkil ile ilgili olarak Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi  E. sayılı dosyasından yapılacak alacaklılar toplantısı ve alacak mutabakatı sonrasında konkordato komiserleri gözetiminde ödeme yapılmaya başlanacaktır. MÜVEKKİL ŞİRKET HAKKINDA ALINAN MAKUL GÜVENCE RAPORUNDA DA MÜVEKKİLİN BORCA BATIK OLMADIĞI ÖN GÖRÜLEN SÜREDE BORÇLARIN ÖDENECEĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR.

Müvekkilin aktif pasif mal varlığını incelendiğinde herhangi bir ödeme gücünün bulunmaması, konkordato talep etmiş olması sebebiyle mühlet süreleri içerisinde komiserlerin emir ve talimatı olmaksızın ödeme yapmasının mümkün olmaması ve  kusursuz bir şekilde maddi ödeme güçlüğü içine düşmesi de  göz önüne alındığında; sanık müvekkil aleyhinde açılan davada karşılıksız çek düzenleme suçunun manevi unsuru kast kusuru oluşmadığından kabulü mümkün değildir.

NETİCE VE TALEP: Yukarıda açıklanan nedenlerle yazılı savunmalarımızın kabulü ile; öncelikle dosyanın konkordato sürecinde bekletici mesele yapılmasına devamında müvekkilimizin BERAATİNE ve Sayın Mahkeme aksi kanaatte ise lehe olan yasa hükümlerinin uygulanmasına; yargılama gideri ve ücreti vekaletin karşı yan üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Sanık Müdafii

EK-1: Adana 2. Asliye Ticaret Mahkemesi E. Sayılı dosyasından VERİLEN TEDBİR KARARI

EK-2: Yargıtay 19. Ceza Dairesi’nin 2019/23974 E. 2019/9339 K. Sayılı Bölge Adliye Mahkemeleri Ceza Daireleri Arasındaki Uyuşmazlığın Giderilmesine Dair Kararında

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.