Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Koca çocukların kendisinin nüfusuna kayıt edildiğini nüfus müdürlüğünün tebliği üzerine öğrenmiş ise öğrenmeden itibaren bir yıllık süre içinde soybağının reddi davası açabilir- Yargıtay Kararı

Koca çocukların kendisinin nüfusuna kayıt edildiğini nüfus müdürlüğünün tebliği üzerine öğrenmiş ise öğrenmeden itibaren bir yıllık süre içinde soybağının reddi davası açabilir

Koca, soybağmın reddi davasım açarak babalık karinesini çürütebilir. Bu dava ana ve çocuğa karşı açılır. (TMK.md.286/1) Koca, davayı, doğumu ve baba olmadığını veya ananın gebe kaldığı sırada başka bir erkekle cinsel ilişkide bulunduğunu
öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl içinde açmak zorundadır. (TMK.md.289/1)

Dava açmakta gecikme haklı bir sebebe dayanıyorsa, bir yıllık süre bu sebebin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar. (TMK.m.289/3)

Davacı ile çocukların annesi Bağdagül 1.9.1980 tarihinde evlenmiş, uzun bir süre fiilen ayrı yaşamdan sonra 1.11.1995 tarihinde boşanmışlardır. Soybağının reddi istenen çocuklar boşanma davası sırasında ibraz edilen nüfus kayıtlarında yer almamaktadır.

Çocuklardan Özkan 1.11.1989, Dilara 1.11.1990 doğumlu olup boşanma kararının kesinleşmesinden ve annenin ölümünden uzunca bir süre sonra 31.10.2006 tarihinde nüfusa tescil edilmişlerdir.

Koca bu çocukların kendisinin nüfusuna kayıt edildiğini nüfus müdürlüğünün tebliği üzerine öğrenmiş ve 22.11.2006 tarihinde bu davayı açmıştır. Öğrenmeden itibaren bir yıllık süre içinde davayı açabilecektir.

Açıklanan bu hususlar dikkate alındığında davacı kocanın dava açması için gecikmeyi haklı kılan sebeplerin varlığı ve davanın süresi içinde açıldığının kabulünde zorunluluk vardır.

O halde tarafların toplanan delilleri değerlendirilip sonucu uyarınca karar vermek gerekirken yazılı şekilde hak düşürücü süreden davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. (Y2HD, 06.06.2011, E. 2010/7345, K. 2011/9938.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 2 Mayıs 2020 09:49

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.