KM Düşürülmüş Araç İhtarname Örneği

KM Düşürülmüş Araç İhtarname Örneği -1-

ADANA 10. NOTERLİĞİ’NE

 

İHTAR EDEN          : (TC Kimlik No:)

Adres:

VEKİLİ                     :Av.Saim İNCEKAŞ

Adres antettedir.

MUHATAP               : (TC Kimlik No: )

Adres:

KONU                       :Müvekkilin satın almış bulunduğu araçtaki ayıplı hususlar sebebiyle 10.000 TL’nin ihtardan itibaren 7 gün içinde ödenmesi konusunda ihtardır.
AÇIKLAMALAR    :

Müvekkile 20/03/2017 tarihinde Bursa 21.Noteri 0010188 yevmiye numarasıyla satışı yapılan HYUNDAI(Getz 2006 model 1.5 VGTHY Dizel) marka otomobilin km sayacının düşürüldüğü anlaşılmıştır. Ayrıca aracın kliması arızalı çıkmış müvekkilimiz tarafından tamir ettirilmiştir. Bu haliyle satışı yapılan araç ayıplıdır.

Aracın km sayacı düşürüldüğü 13/12/2018 tarihli TüvTürk Araç Muayene Raporunda da tespit edilmiştir. Km sayacı düşürülmüş araç müvekkilimize gerçek değerinin üzerinde satılmıştır. Araçtaki ayıplar gizlenerek müvekkilimize satılmıştır. Müvekkilimiz aracın tamiri için 5000 TL masraf yapmak zorunda kalmıştır.

Aracın tamir masrafları ve km sayacının düşürülmesinden kaynaklı zarar için toplam 10.000 TL’nin Vakıfbank Uluyol Şubesi TR 54 0001 5001 5800 7307 7466 55 IBAN numaralı hesabımıza 7 gün içerisinde ödenmesini aksi halde aleyhinizde dava açılacağını, dolandırıcılık suçundan hakkınızda cumhuriyet savcılığına şikâyette bulunulacağını, yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerinin tarafınıza yükleneceği ihtaren bildiririz.

Sayın Noter;

Üç nüsha olarak hazırlanan işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, bir nüshasının da tebellüğ şerhli olarak tarafıma iadesini talep ederim.

                                                                                                                    İHTAR EDEN VEKİLİ

Araç Kilometresi Değiştirilmesi İhtarnamesi -2-

İHTARNAME

İHTAR EDEN          :

VEKİLİ                     : Av.

MUHATAP              :

 

KONU                       : Müvekkilin tarafınızdan satın almış olduğu ……..plakalı ayıplı aracın geri verilmesi ve bedelinin iadesi talebinin ihtarıdır.

AÇIKLAMALAR :

1- Sayın Muhatap; müvekkil …… plakalı Honda Civic Marka 2000 Model aracı 31.01.2019 tarihinde Gaziosmanpaşa … Noterliğinde gerekli işlemler yapılarak,  30.750,00 TL karşılığında tarafınızdan satın almıştır.

2- Satım konusu aracın üzerinde aracın km’si 200.000 olduğu halde, gerçekte 400.000 km olduğu yapılan araştırma neticesinde ortaya çıkmıştır. Müvekkilim tarafından satışa konu aracın ayıplı olduğu öğrenilmiştir. Vekil eden keşideciye tarafınızdan ayıplı mal satılmıştır. Bu durumdan habersiz olan müvekkilin, durumu bildiği takdirde aracı almayacağı aşikardır. Araçta, satış sözleşmesi sırasında mevcut olan gizli ayıptan tarafınız sorumludur. Yargıtay kararlarıyla da sabit olduğu üzere aracın kilometresinin değiştirilmiş olması gizli ayıptır ve son satıcı ayıbı bilmiyor olsa bile alıcıya karşı sorumludur.

3- Kaldı ki Muhatap olarak yapmış olduğunuz bu işlemler aynı zamanda 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 158.maddesine göre dolandırılıcılık suçunun ceza artımını gerektiren nitelikli haller arasına girmektedir. Bu hususta hakkınızda Cumhuriyet Başsavcılığına henüz suç duyurusunda bulunulmamış, Yasal sorumluluklarınızı yerine getireceğinize inandığımız için yargı yoluna gitmeden durumu tarafınıza ihtar etmek uygun bulunmuştur.

4-Araç bedeli olarak tarafınıza ödenmiş olan 30.750,00 TL ile tamamı faturalandırılmış olan kilometre fazlasından kaynaklanan arıza masraflarımız olan 600 TL ile birlikte tarafımıza toplam 31.350,00 TL’nin iadesi gerekmektedir. Söz konusu bedelin tarafımıza 10 gün içerisinde aşağıda bildirilen IBAN numarası aracılığıyla iadesi halinde kullanıma hazır halde bulunan ayıplı aracın devri yapılacaktır. Araç bedelinin iadesi ile birlikte zararlarımızın giderilmemesi halinde aracın kilometresi ile oynanması nedeniyle TCK m.157,158 kapsamında (nitelikli dolandırıcılık) savcılığa da başvuru hakkımız saklı kalmak kaydıyla aleyhinize yasal yollara başvurulacağını, dava yoluna başvurulduğunda tüm masraf ve yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin tarafınıza yüklettirileceğini ihtaren bildiririz.

İhtar Eden Vekili

  Av. Saim İNCEKAŞ

Sayın Noter üç nüshadan olan iş bu ihtarnamenin bir suretinin PTT kanalı ile muhataba tebliğini, bir suretinin şerhi ile tarafıma iadesini, bir suretinin ise dairenizde saklanmasını talep ederim.24.05.2019

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.